Etikettarkiv: Ystad

Luftförsvaret under beredskapsåren/Luftvärnsartilleri. Del 2

luftvärn

Luftvärnssoldater på post strax väster om Ystad 1943 framför en 7,5 mm Bofors luftvärnskanon. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

Det aktiva luftvärnet utgjordes av ett artillerisystem med kaliber från 8 cm kulsprutor upp till
12 cm pjäser. För att bekämpa flygplan, som befann sig på stora höjder (4 000/5 000 m och över 10 000 meters höjd),där fullträff sällan kunde räknas med och inte heller var syftet, behövdes pjäser med grov kaliber med vilken följer stora sprängladdade projektiler med för varje skott stor radiell splitterverkan vid brisaden. Brisaderna förmås genom sinnrika eldledningsinstrument att träffa flygplanen i dess väg, men genom pjäsernas och ammunitionens tyngd blir eldhastigheten per pjäs relativt låg. På höjder omkring 3 000 m och däröver ligger den zon, där med lämpligt konstruerade vapen fullträff verkan eftersträvades.  För detta ändamål fodrades, då vinkelhastigheten ökade ju närmare marken flygplanen framförs, lättmanövrerade snabbpjäser med en eldhastighet per pjäs på 100 – 150 skott per minut och tillräcklig vikt hos projektilen (omkring 1 kg) för att få god verkan av träffskott.  På lägre höjder, där flygplanens vinkelhastighet är störst och ögonblicken för verksam eld oftast mycket snabbt övergående, behövdes mycket lättmanövrerade pjäser av kulsprutenatur med stor momentan eldhastighet.

Det aktiva luftvärnet indelades i fältluftvärn med rörliga pjäser avsedda för de stridande truppernas behov, och territoriellt luftvärn försett huvudsakligen med fast uppställda pjäser till skydd för viktiga orter och anläggningar.

 

 

 


 

Tysk nödlandning den 14 juli 1941

Ju 52 3m nummer 1

Junkers Ju 52/3m. Bild från webben.

Den 14 juli 1941 över södra Öresund havererade en Junkers Ju 52/3m med fem mans besättning. Samtliga omkom och Ofw. Martin Speigl påträffades senare vid Kögebukten. Begravning skede den 9 augusti i Ystad. Efter krigsslutet är graven flyttad till Trelleborg. Ytterligare två man påträffades och ligger begravda i Danmark medan två andra fortfarande saknas.

Besättning: Ofw. Martin Speigl †, Uffz. d.R Hans Tkalec †Danmark , Uffz. Helmut Wirth (MIA),
Gfr. Viktor Lechner (MIA), Heinz Rutenberg †Danmark.

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofw = Oberfeldwebel (överfurir/underofficer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)
MIA =  Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

Första tyska nödlandade på svenskt område den 22 september 1939

Heinkel_He_60

Heinkel He 60. Det var nog det enda plan som Göring inte hade kontroll på utan som helt flögs av tyska marinens piloter och som användes ombord på fartygen fram till 1939/1940 då det ersattes av Arado Ar 196. Bild från webben.

JJJJJJJ - Kopia - Kopia

Från vänster Olt. zur See Helmuth von Rabenau, en svensk officer och Olt. Gerhardt Grosse. Bild ur Nödlandning. Främmande flyg i Sverige under andra världskriget av Bo Widfeldt och Rolph Wegmann.

Första tyska plan som nödlandade på svenskt område efter själva krigsutbrottet 1939 skede den 22 september och var en flottörförsedd Heinkel He 60. Efter motorstörningar tvingades planet utanför Ystad. I den sydliga vinden drev planet snabbt in mot den svenska kusten där jagaren Vidar mötte upp för in bogsering till Ystad. Besättningen på planet bestod av Olt. zur See Helmuth von Rabenau samt Olt. Gerhardt Grosse.

Båda omhändertogs och internerades vid Kronobergshed fram till början av juni 1940 då de sändes tillbaka till Tyskland. Även planet återlämnades till Tyskland den 4 november 1940.