Etikettarkiv: Vita bussarna

Vita bussarna – Röda Korset

Bild från SMB.

Bild från SMB.

Vita bussarna var en aktion med bussar som leddes av den svenska greven Folke Bernadotte. Syftet med aktionen var att under slutet av Andra världskriget (förberedelserna inledda under februari 1945 rädda skandinaver (danskar och norrmän samt även svenskar) som satt i tyska koncentrationsläger. Namnet kommer av att bussarna var vita med röda kors ditmålade på taket, sidan, fram och bak, för att bussarna inte skulle bli tagna för att vara militära mål.

Den sista stora flyktinggruppen kom med de 75 ”Vita bussarna”. Del 4

VIT BUSS

Bild från webben.

Den sista stora flyktinggruppen kom med de 75 ”Vita bussarna” som under Folke Bernadottes ledning våren 1945 for runt bland de tyska koncentrationslägren och samlade ihop främst, men långt enbart nordiska interner i behov av vård. Bernadotte hade lyckats ingå ett avtal om detta med Heinrich Himmler, som han därmed trodde skulle kunna påverka den svenska regeringen till tysk fördel inför krigsslutet.

Förutom dessa stora grupper kom det naturligtvis en allt stridare ström av enskilda flyktingar av allehanda nationaliteter. Vid krigsslutet fanns det omkring hundratusen utländska medborgare eller statslösa i Sverige, förutom de tillfälligt utrymda finländarna uppe i norr.

Till grund för handläggningen av flyktingärendena låg från början 1937 års utlämningslag, som dock snart för sågs med så många ändringar och tillägg att justitiedepartementet redan 1940 måste ge ut särskild ”utlänningshandbok”. Ärendena sköttes av utlänningsbyrån, som först var en liten avdelning i socialdepartementet. Vid krigsslutet hade den blivit en egen myndighet, utlänningskommissionen, med över 600 tjänstemän.

Blå stjärnan, Sveriges kvinnliga bildåres riksförbund (Bilkåristerna), Röda Korset och Tornsvalor

Under beredskapsåren fanns det även andra frivilliga rörelser förutom Lottakåren som  växte i medlemsantal och gjorde stora insatser humanitärt och i totalförsvaret. En organisation var Röda stjärnan ( namnet ändrades i juli 1940 till Blå stjärnan). Stjärnsystrarna sysslade med djursjukvård inom försvaret. En annan organisation var Sveriges kvinnliga bilkårers förbund. Bilkåristerna tjänstgjorde som bilförare inom krigsmakten och civilförsvaret och som ersättare för inkallade inom den civila transportorganisationen.

Svenska Röda Korset hade under kriget en mycket omfattande verksamhet. Man ställde bl a hela sin sjukvårdsutrustning till totalförsvarets förfogande. Redan första krigsåret kunde Röda Korset utbilda tusentals sjukvårdare för det civila luftskyddet. Organisationen gjorde även betydande internationella insatser. Mest omtalad är evakueringen av koncentrationslägerfångar från Tyskland under krigets slutskede i de så kallade De vita bussarna.

För att klara sitt luftförsvar var Sverige under krigsåren helt beroende av manuell luftspaning, som skedde från luftbevakningstorn eller högt belägna platser., dygnet runt. Fram till maj 1940 sköttes luftbevakningen av landstormsmän. Eftersom dessa behövdes bättre på andra platser i näringslivet och försvar, kom i april 1940 en anmaning till frivillig luftbevakningstjänst. På mindre än 14 dagar anmälde sig 5000 frivilliga: lottor, skolungdom, arbetslösa och tjänstemän på semester. De flesta var kvinnor. Man tjänstgjorde i regel 4-6 veckor och hade rätt till dagpenning och familje- och hyresbidrag. Till den 1 oktober hade över 15.000 frivilliga tjänstgjort i luftförsvaret.

Läs mer på webben.

Svenska Blå Stjärnan/Svenska Wikipedia

Sveriges kvinnliga bildåres förbund (Bilkåristerna)/Svenska Wikipedia.

Bilkårens hemsida/Välj Om oss och Historia

Röda Korset/Svenska Wikipedia

 

 

 

Vita bussarna. Artikel ur Populär Historia nr 5/2005

Klicka på bilderna för större version.

 

IMG_0001

Artikel ur Populär Historia Nr 5/2005