Etikettarkiv: Viken

Sjökatastrof i Öresund den 1 mars 1945, tysk militärfartyg förliser.

tyskar

Bild från webben.

Kvällen den 1 mars 1945 rådde det full storm på Öresund, vindhastigheter nåddes stundom upp till 23 sekundmeter. En tysk minsvepare, var på väg från Köpenhamn till Ålborg. På grund av stormen ankrade fartyget någonstans mellan Kullen och Danmark, och man bestämde sig senare för att vända tillbaka för att försöka gå in till Helsingörs hamn. Vid halv sjutiden på kvällen kom plötsligt en störtsjö, troligen när fartyget befann sig fartyget då mellan Hornbæk och Viken. Fartyget kantrade och sjönk, och ett tjugotal man, inklusive befälhavaren följde med fartyget i djupet, bara sex personer överlevde förlisningen. Förhör med de överlevande framkom det att den troliga anledningen till olyckan var att luckorna på fartyget slagits sönder av vågorna, vilket gjorde att vattnet strömmade in i båten, som då fick slagsida och kantrade. Olyckan inträffade ungefär två sjömil från svenska sidan.

Omkomna sjömän flöt i land vid Kopparverkshamnen, Hamnpaviljongen och Strandpromenaden samt vid Rydebäck och Fortuna. Även på andra ställen längs den Skånska västkusten flöt döda besättningsmän i land, flest hittades i Landskrona med omgivningar, 25 döda återfanns här och ännu långt ner vid Barsebäck, samt vid råttfällan och strax utanför Ribersborg utanför Malmö, hittades ett antal döda besättningsmän.

Flaggstyrman Forte, den enda av befälen som överlevde katastrofen berättade att fartyget tillhörde en typ av minsvepare som byggts redan under första världskriget. Av allt att döma tillhörde den sjunkna minsveparen en fartygsklass som kallades M–klassen.
Av de sex besättningsmännen som hade räddats från fartyget var det bara en som hade skador de övriga fem var oskadda. Eftersom de enligt de gällande bestämmelserna var att betrakta som skeppsbrutna sjömän så blev det inte internerade. De överlevande deltog i begravningen på Pålsjö kyrkogård, och dagen efter ledsagades de till Helsingör av den tyske konsuln Ivar P:son Henning, för att stanna i Danmark tills vidare.

Kistor med 25 omkomna tyska sjömäns kvarlever, som förvarats på bårhuset i Landskrona lasarett sedan olyckan, fördes dagen innan begravningen till Helsingborg, under militära hedersbevisningar. Framme i Helsingborg fördes kistorna till Pålsjö kyrkogård, där de placerades i kapellet. Förutom de 25 tyska kistorna fanns även kistorna innehållande kvarlevorna av 10 personer som flutit i land i Helsingborg, 2 i Ålabodarna och 3 i Barsebäck.

s.39.7 M 36M står för Minensuch; olika minsvepartyper fanns i tyska flottan.

Bild från SMB arkiv.

Frankreich, Minensuchboot

M85 är från 1916 och kom vid andra världskrigets utbrott åsamka polska marinen stora skador efter sin minutläggning.

Bild från SMB arkiv.

m85minensucher782x349[1]

Bild från dåtidens auktorativa handbok över världens flottor, Weyers Taschenbuch

Bild från SMB arkiv.

TYSKA SOM ÖVERLEVDE

De sex överlevande tyska sjömännen. Närmast till vänster flaggstyrman Forte. Bild från webben.

 

Günter Mehrens öde

Den tyske sjöofficeren Günter Mehrens blev blott 23 år. En sommardag 1940 spolades han i land i Viken efter att troligen skjutits ned av brittiska sjöstridskrafter

Den tyske sjöofficeren Günter Mehrens blev blott 23 år. En sommardag 1940 spolades han i land i Viken efter att troligen skjutits ned av brittiska sjöstridskrafter. Bilder med text ur HD 18 juni 2011.

Klicka på bilden för större version.

Den 22 augusti 1940 upptäckte några Vikenbor i hamnen ett illa åtgånget lik av en man, som troligen legat i vattnet i flera månader.

Liket var klädd i tysk flyguniform och i fickor fanns id-handlingar utställda på den 23-årige marinofficeren i den tyska flottan Günter Mehrens.

Exakt vad som hänt Günter Mehrens plan vet man inte. En förklaring är att han mött sitt öde då han kommit i kontakt med brittiska sjöstridskrafter utan för Anholt men det finns även en annan teori om att det var svenskt luftvärn som träffat hans plan.

Günter Mehrens var trots sina unga år redan en krigshjälte hemma i Tyskland. Kort före sin bortgång hade han med sitt sjöflygplan, en Arado Ar 196, bombat en rad brittiska ubåtar som hade siktats i ytläge utan för Jylland.

Bragden som gjorde honom till hjälte hemma i Tyskland var framför allt att under våren 1940 hade lyckats med att beslagta en hel brittisk ubåt och tvingat dess besättning att styra till danska kusten som vid denna tid var ockuperad av tyskarna. Günter Mehrens belönades med järnkorset för detta hemma i Tyskland.

Ödet för den brittiska ubåtskaptenen blev värre. Efter krigsslutet blev han åtalad för att han övergett sitt skepp.

Han jordfästes på Nya kyrkogården i Viken under militära hedersbetygelser och självaste Flygvapenchefen Hermann Göring hade sänt en stor blomsterkrans som lades ner vid kistan.

Läs mer på webben.

Günter Mehrens artikel ur HD den 18 juni 2011

Bilder med text ur HD 18 juni 2011.

Fakta hämtade ur HD 18 juni 2011.