Etikettarkiv: vasakärven

Birger Furugård och Sven Olov Lindholm

 

Den 12 augusti 1924 bildades Sveriges första nazistiska parti. Svenska Nationalsocialistiska frihetsförbundet. Grundarna var tre bröder Furugård; Birger, Sigurd och Gunnar. Partihögkvarteret förlades till Molkom i Värmland. Birger Furugård blev partiledare och var under trettiotalet en av Sveriges mest omtalade nazister.

Sina nazistiska idéer hade Birger fått under sin studietid i Tyskland. De nära kontakterna han hade med tyskarna kom också till uttryck i Nationalsocialistiska frihetsförbundets första partiprogram från 1929, som i stort sett var en direkt översättning av de tyska nazisternas program.

Samma år som partiprogrammet skrevs träffade Birger Furugård en meningsfrände; Sven Olof Lindholm, furir på A9 i Stockholm vilken han lämnade för att bli ”politiker” på heltid. Under trettiotalets första år bildade Furugård och Lindholm ett nazistiskt parti under beteckningen Svenska Nationalsocialistiska partiet (SNAP). Riksledare blev Furugård med Lindholm som vice. Högkvarteret förlades till Göteborg. Valet var inte en tillfällighet, eftersom Göteborg och Bohuslän vid denna tid var en av de delar av Sverige som hade de flesta nazistiska sympatisörerna.

Valet 1932 blev en framgång för nazisterna. SNAP fick 15 170 röster. Detta ansågs bra, eftersom partiet bara ställde upp i ett begränsat antal valkretsar. Valframgången kunde emellertid inte lappa ihop den spricka som hade börjat visa sig inom SNAP. Motsättningarna var inte ideologiska utan snarare en maktkamp om vem som skulle leda partiet, Furugård eller Lindholm.

De allt ökade motsättningarna ledde till att partiet splittrades i flera olika fraktioner. Furugårds parti fick namnet Sveriges Nationalsocialistiska parti och Lindholms Nationalsocialistiska arbetarparti.

Efter hand skaffade sig Lindholm greppet om naziströrelsen och i valet 1936 fick hans parti hela 17 483 röster mot Furugårds 3 035. Efter denna förlust upplöstes Furugård sitt parti.

Från 1936 var Lindholms parti således det dominerande. Partiet hade gott om pengar och köpte hus och tryckeri i Stockholm. Därifrån gav man ut tidningen “Den svenska nationalsocialisten” (1939 bytte den namn till “Folksocialisten”). För att ge intryck av att vara en helt självständig organisation och inte underordnad det tyska partiet införde man blå skjortor i stället för bruna. Symbolen för partiet blev vasakärven och hälsningsfrasen “Hell Lindholm”.

Läs mer på webben.