Etikettarkiv: S/S Atos

S/S Atos sänkt av Oberleutnant Erik Topp 1940

ATOS 2

S/S Atos. Bild SMM Fo207033.

S/S Atos ägd av Rederi AB Atos i Helsingborg, avgick  den 2 augusti 1940 från Glagow mot Petsamo. Finska Petsamo var efter Skagerackspärren införande den enda neutrala oceanhamn för svenska fartyg. Befälhavare var kapten A. Funning med en besättning på 21 man och sex passagerare. Passagerarna kom från svenska konsulatet i London och några av dessa var besättningsmän som räddats från S/S Tilia Gorthon som sänktes av tyskarna den 20 juni.

Den 3 augusti befann sig Atos i höjd med Oronsay träffades hon av en torped från U57, under befäl av Oberleutnant Erik Topp.

Större delen av akterskeppet på Atos slets bort. Lasten i lastrummet och på däck slungades högt upp i luften och fartyget började direkt sjunka med akterskepp före. På grund av att stora ångröret gått sönder strömmade nu ånga ut midskepps och detta gjorda det omöjligt att komma fram till livbåtarna. Därför försökte man först använda flottar men allt efter som ångan började skingra sig kunde man nå livbåtarna och man kunde nu bemanna dessa.

Atos sjönk efter bara fem minuter. Vid genomräkning av de skeppsbrutna saknades passageraren Gustaf Nilsson, som var en av båtsman som räddats från Tilia Gorthons.  Sökandet efter båtsmannen pågick i cirka en timme, men man kunde inte finna honom. Livbåtarna satte segel och styrde mot land.  De nödställda räddades av en  isländsk trålare och förde dem till Fleetwwood.

 

 

S/S Tilia Gorthon sänkning den 20 juni 1940

Tilia Gorthon 2

S/S Tilia Gorthon. Bild SMM Fo218830

Helsingborgsbåten S/S Tilia Gorthon, ägd av Rederi Activ, var den 25 maj 1940 under
J. F. Günthers befäl på resa från Bahia Blanca till Göteborg, när de stoppades av ett brittiskt örlogsfartyg och eskorterades till Liverpool. Framme i England tvångsrekvirerades hon och beordrades att gå till Frankrike. När de nått Frankrike fick kapten order från Motala via radio att gå tillbaka till Liverpool. Fartyget avgick i skydd av mörkret men tvingades vid midnatt ankra vid en minspärr. I gryningen lyckades man gå ut ur minspärren och vid middagstid ankrade fartyget vid Bell Ils. Resan mot Liverpool startade igen senare på natten.

Den 20 juni passerade fartyget Scillyöarna. Under natten lyckades man undvika att kollidera med en ubåt som var på väg upp i ytläge genom att göra en kraftig gir. Under giren observerade man ytterligare en ubåt i undervattensläge. Manskapet beordrades upp på däck och samtidigt började två tyska ubåtar beskjuta Tilia Gorthon med kanoner. Beskjutningen upphörde efter det att kapten Günther signalerat fartygets namn och nationalitet.

Besättningen beordrades omedelbart i livbåtarna, elva man i varje båt, en under kaptenens och en under förste styrmans befäl. Knappt hade man lämnat Tilia Gorthon förrän en torped träffade fartyget midskepps och sprängde sönder mittpartiet. Efter bara några minuter sjönk fartyget väster om Scillyöarna.

Torpeden hade avfyrats från U38 under befäl av Kapitänleutnant Heinrich Liebers .

Livbåtarna skiljdes åt i mörkret. Kaptenens båt påträffades av en fransk fiskebåt som tog ombord de skeppsbrutna. Fiskebåten sökte nu efter den andra livbåten, men utan resultat. Efter tre dygns segling i svår storm och hög sjö nådde man franska kusten.
Styrmannens livbåt satte segel och styrde mot kusten. Efter cirka 1½ dygns drivande i hård storm siktades man av ett flygplan som ledde en jagare till platsen. Jagaren eskorterade en konvoj. De skeppsbrutna svenskarna fick stanna till havs i ytterligare sex dagar och genomlida nya fasor innan de till slut sattes i land i Liverpool.

Några av dem reste hem med ångaren S/S Atos av Helsingborg, som själv blev torpederad den 3 augusti varvid båtsmannen från Tilia Gorthon, Gustav Nilsson, omkom