Etikettarkiv: SC-311 Kumzha

S/S Fenis förlisning 5 januari 1940 i Östersjön

 

FENRIS 2

S/S Fernris. Bild SMM Fo212088

UBÅT 2

SC-311 Kumzha. Bild från webben.

Statsisbrytaren "Atle" byggd vid Lindholmens varv 1926.

Statsisbrytaren Atle . Bild Tekniska museet TEKA0145450.

S/S Fernris tillhörande Sveabolaget, av gick den 4 januari 1940 från Örnsköldsvik med last av styckegods och tomfat till Holmsund. Befälhavare var Anders Evald Andersson. Lastångaren färdades i tät snötjocka längs Norrlandskusten och när man den 5 januari befann sig i närheten av Sydostbrottens fyr upptäcktes plötsligt en ubåt ca 300 m rätt akter om ångaren. Ubåten (utan nationalitetstecken) började utan varning beskjuta Fernris med sin kanon. Maskinen stoppades och två utdragna signaler gavs med ångvisslan för att markera att Fernris låg stilla för att avvakta utvecklingen. Ubåten närmade sig dock inte utan fortsatte att beskjuta henne. Några skott gick över ångaren, andra slog i vattnet. Kapten Andersson gav nu order om att sätta ut styrbords livbåt, och Fernris besättning (tolv man och två kvinnor) rodde skyndsamt bort från fartyget. Beskjutningen fortsatte trots att livbåten låg mellan Fernris och ubåten. Man sökte med spårljusammunition så projektilbanorna kunde ses. Granater träffade skorstenen i nivå med däcket och slet bort den, lågor slog upp från pannrummet och satte eld på överbyggnaden. Det brinnande fartyget drev mot revet Sydostbrotten där hon stötte på grund och sjönk och blev vrak.  Efter en timmes krävande rodd i den grova sjön kom de skeppsbrutna fram till fyrskeppet. De förlista blev mottagna på bästa sätt med upptining, kläder och mat. Två dagar senare hämtades Fernris besättning av stadsisbrytaren Atle och vakanssattes den 7 januari i Holmsund.

Ubåten som sänkte Fernris var sovjetiska SC-311 Kumzha under befäl av kapten Fjodor Grigorjevitj Versjinin