Etikettarkiv: Röda stjärnan

Blå stjärnan, Sveriges kvinnliga bildåres riksförbund (Bilkåristerna), Röda Korset och Tornsvalor

Under beredskapsåren fanns det även andra frivilliga rörelser förutom Lottakåren som  växte i medlemsantal och gjorde stora insatser humanitärt och i totalförsvaret. En organisation var Röda stjärnan ( namnet ändrades i juli 1940 till Blå stjärnan). Stjärnsystrarna sysslade med djursjukvård inom försvaret. En annan organisation var Sveriges kvinnliga bilkårers förbund. Bilkåristerna tjänstgjorde som bilförare inom krigsmakten och civilförsvaret och som ersättare för inkallade inom den civila transportorganisationen.

Svenska Röda Korset hade under kriget en mycket omfattande verksamhet. Man ställde bl a hela sin sjukvårdsutrustning till totalförsvarets förfogande. Redan första krigsåret kunde Röda Korset utbilda tusentals sjukvårdare för det civila luftskyddet. Organisationen gjorde även betydande internationella insatser. Mest omtalad är evakueringen av koncentrationslägerfångar från Tyskland under krigets slutskede i de så kallade De vita bussarna.

För att klara sitt luftförsvar var Sverige under krigsåren helt beroende av manuell luftspaning, som skedde från luftbevakningstorn eller högt belägna platser., dygnet runt. Fram till maj 1940 sköttes luftbevakningen av landstormsmän. Eftersom dessa behövdes bättre på andra platser i näringslivet och försvar, kom i april 1940 en anmaning till frivillig luftbevakningstjänst. På mindre än 14 dagar anmälde sig 5000 frivilliga: lottor, skolungdom, arbetslösa och tjänstemän på semester. De flesta var kvinnor. Man tjänstgjorde i regel 4-6 veckor och hade rätt till dagpenning och familje- och hyresbidrag. Till den 1 oktober hade över 15.000 frivilliga tjänstgjort i luftförsvaret.

Läs mer på webben.

Svenska Blå Stjärnan/Svenska Wikipedia

Sveriges kvinnliga bildåres förbund (Bilkåristerna)/Svenska Wikipedia.

Bilkårens hemsida/Välj Om oss och Historia

Röda Korset/Svenska Wikipedia