Etikettarkiv: Rederi AB Atos i Helsingborg

S/S Atos sänkt av Oberleutnant Erik Topp 1940

ATOS 2

S/S Atos. Bild SMM Fo207033.

S/S Atos ägd av Rederi AB Atos i Helsingborg, avgick  den 2 augusti 1940 från Glagow mot Petsamo. Finska Petsamo var efter Skagerackspärren införande den enda neutrala oceanhamn för svenska fartyg. Befälhavare var kapten A. Funning med en besättning på 21 man och sex passagerare. Passagerarna kom från svenska konsulatet i London och några av dessa var besättningsmän som räddats från S/S Tilia Gorthon som sänktes av tyskarna den 20 juni.

Den 3 augusti befann sig Atos i höjd med Oronsay träffades hon av en torped från U57, under befäl av Oberleutnant Erik Topp.

Större delen av akterskeppet på Atos slets bort. Lasten i lastrummet och på däck slungades högt upp i luften och fartyget började direkt sjunka med akterskepp före. På grund av att stora ångröret gått sönder strömmade nu ånga ut midskepps och detta gjorda det omöjligt att komma fram till livbåtarna. Därför försökte man först använda flottar men allt efter som ångan började skingra sig kunde man nå livbåtarna och man kunde nu bemanna dessa.

Atos sjönk efter bara fem minuter. Vid genomräkning av de skeppsbrutna saknades passageraren Gustaf Nilsson, som var en av båtsman som räddats från Tilia Gorthons.  Sökandet efter båtsmannen pågick i cirka en timme, men man kunde inte finna honom. Livbåtarna satte segel och styrde mot land.  De nödställda räddades av en  isländsk trålare och förde dem till Fleetwwood.