Etikettarkiv: Pålsjö kyrkogård

Begravning på Pålsjö kyrkogård efter “Stora flygnatten” 1944

Bild Kulturmagasinet i Helsingborg1294-2008 :: fotografi

Bild Kulturmagasinet i Helsingborg 1293-2008 :: fotografi

Bild Kulturmagasinet i Helsingborg 1295-2008 :: fotografi.

Bild Kulturmagasinet i Helsingborg 1296-2008 :: fotografi

Begravningen den 7 september 1944 av allierade flygare som störtade under ”Stora flygnatten” den 29 – 30 augusti 1944

 

Flygmarskalk Harris “Bomber Harris” på besök i Helsingborg den 3 juli 1945

NUMMER 13

Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1904-2008:2 :: scener, övriga

NUMMER 14

Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1904-2008:3 :: scener, övriga

NUMMER 15

Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1904-2008:4 :: scener, övriga

 

NUMMER 16

Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1904-2008:5 :: scener, övriga

Flygmarskalk Harris “Bomber Harris” på besök i Helsingborg. Ceremoni vid stupade engelska piloters gravar på Pålsjö kyrkogård. Bilderna är tagna av Lindberg Foto den 3 juli 1945. Bomber var Harris smeknamn som ung och hade inget med hans jobb som RAF:s Bomber Command.

Sjökatastrof i Öresund den 1 mars 1945, tysk militärfartyg förliser.

tyskar

Bild från webben.

Kvällen den 1 mars 1945 rådde det full storm på Öresund, vindhastigheter nåddes stundom upp till 23 sekundmeter. En tysk minsvepare, var på väg från Köpenhamn till Ålborg. På grund av stormen ankrade fartyget någonstans mellan Kullen och Danmark, och man bestämde sig senare för att vända tillbaka för att försöka gå in till Helsingörs hamn. Vid halv sjutiden på kvällen kom plötsligt en störtsjö, troligen när fartyget befann sig fartyget då mellan Hornbæk och Viken. Fartyget kantrade och sjönk, och ett tjugotal man, inklusive befälhavaren följde med fartyget i djupet, bara sex personer överlevde förlisningen. Förhör med de överlevande framkom det att den troliga anledningen till olyckan var att luckorna på fartyget slagits sönder av vågorna, vilket gjorde att vattnet strömmade in i båten, som då fick slagsida och kantrade. Olyckan inträffade ungefär två sjömil från svenska sidan.

Omkomna sjömän flöt i land vid Kopparverkshamnen, Hamnpaviljongen och Strandpromenaden samt vid Rydebäck och Fortuna. Även på andra ställen längs den Skånska västkusten flöt döda besättningsmän i land, flest hittades i Landskrona med omgivningar, 25 döda återfanns här och ännu långt ner vid Barsebäck, samt vid råttfällan och strax utanför Ribersborg utanför Malmö, hittades ett antal döda besättningsmän.

Flaggstyrman Forte, den enda av befälen som överlevde katastrofen berättade att fartyget tillhörde en typ av minsvepare som byggts redan under första världskriget. Av allt att döma tillhörde den sjunkna minsveparen en fartygsklass som kallades M–klassen.
Av de sex besättningsmännen som hade räddats från fartyget var det bara en som hade skador de övriga fem var oskadda. Eftersom de enligt de gällande bestämmelserna var att betrakta som skeppsbrutna sjömän så blev det inte internerade. De överlevande deltog i begravningen på Pålsjö kyrkogård, och dagen efter ledsagades de till Helsingör av den tyske konsuln Ivar P:son Henning, för att stanna i Danmark tills vidare.

Kistor med 25 omkomna tyska sjömäns kvarlever, som förvarats på bårhuset i Landskrona lasarett sedan olyckan, fördes dagen innan begravningen till Helsingborg, under militära hedersbevisningar. Framme i Helsingborg fördes kistorna till Pålsjö kyrkogård, där de placerades i kapellet. Förutom de 25 tyska kistorna fanns även kistorna innehållande kvarlevorna av 10 personer som flutit i land i Helsingborg, 2 i Ålabodarna och 3 i Barsebäck.

s.39.7 M 36M står för Minensuch; olika minsvepartyper fanns i tyska flottan.

Bild från SMB arkiv.

Frankreich, Minensuchboot

M85 är från 1916 och kom vid andra världskrigets utbrott åsamka polska marinen stora skador efter sin minutläggning.

Bild från SMB arkiv.

m85minensucher782x349[1]

Bild från dåtidens auktorativa handbok över världens flottor, Weyers Taschenbuch

Bild från SMB arkiv.

TYSKA SOM ÖVERLEVDE

De sex överlevande tyska sjömännen. Närmast till vänster flaggstyrman Forte. Bild från webben.

 

Nödlandning i Kopparverkshamnen den 26 september 1940

KOPPARVERKET 1940 BILD

Vraket efter planet iKopparverkshamnen, Helsingborg. Foto finns hos Magnus Löwenstein

Kvällen den 26 september 1940 samlades besättningarna från 77 Blenheim, Hampden, Wellington och Whitley för genomgång av nästa uppdrag. Målet utgjordes av olika tyska kanalhamnar. Vid denna tid var det ett vanligt mål, men föga populärt bland besättningarna. En av besättningarna denna kväll var P/O Earl med tre man som flög Hampden P2090 från 61 Sqn vid Hemswell.

Målen som skulle prioriteras vid nattens anfall var slagskeppet Scharnhorst i Kiel och en akvedukt i Dortmund-Emskanalen.

Vid 23-tiden den 26 september öppnade luftvärnet, båda sidor Öresund, eld mot främmande flyg som flög norrut mellan Danmark och Sverige. Elden var intensiv från tyska batteriet norr om Köpenhamn. Ett av flygplan flög in över den svenska sida utanför Fortuna och passerade på nordlig kurs över Råå när det plötsligt vände och flög söderut. Det förlorade höjd och strök över vågtopparna när det slog i en stolpe, som utnyttjades för garnfiske.

Den 27 september efter midnatt halverade flygplanet i vattnet utanför Kopparverket söder om Helsingborg. Omedelbart efter haveriet siktades en nödraket men därefter var allt stilla. Vädret var ogynnsamt för en räddningsaktion, då det blåste kraftigt och sjön gick hög.

Vad som hände med P2090 över Kiel och varför planet vände och flög söderut är oklart och lär aldrig kunna klarläggas. När flygplansvraket lokaliserades i Kopparverkshamn fanns inga bomber ombord. Om de fällts över målet eller nödfällts senare är osäkert. Planet lyftes och bärgades in till kajen där man kunde konstatera att flygplanet träffats av flera skott från luftvärn och att vänstra motorn hade slitits bort men bortsett från det var flygplanet tämligen intakt. I samband med draggningen efter den saknade motorn påträffades kroppen efter en i besättningen tillsammans med den saknade Pegasusmotorn. Ytterligare två besättningsmän påträffades under de följande dagarna.

De förolyckade begravdes den 7 oktober på Pålsjö kyrkogård.

Svenska myndigheter hade fått information om att besättningen utgjordes av fyra man. Den fjärde, förare P/O Earl, hittades inte under de fortsatta spaningarna i vattnet utanför Helsingborg, först i slutet av november påträffades kroppen efter den saknade föraren P/O Earl vid Onsala-Sandö söder om Göteborg. begravdes den 26 november i Onsala. Kvarlevorna har senare flyttats till Kviberg i Göteborg.

Nödlandning i Brohult den 8 februari 1945

Under bilderna finns en kort beskrivning. Klicka på bilderna för ytterligare information.

Ett sista avgörande anfall mot anläggningarna i Pölitz där tyskarna producerade olja och bensin ägde rum den 8 februari 1945.

Lancaster PB382 från 57 Sqn startade från East Kirkby på eftermiddagen och passerade Nordsjön utan problem. Genom att ta en genväg över Skåne till det aktuella bombmålet sparade man värdefull tid, vilket dock innebar att man passerade över Helsingör/Helsingborg, vilket var en region som var väl täckt av luftvärnsbatterier.

När man flög högt över molnen observerade F/O Clifton plötsligt fyra luftvärnsexplosioner rakt framför planet. Innan han lyckats göra en undanmanöver träffade ytterligare fyra projektiler flygplanets mittsektion detta resulterade i att planet omedelbart gick i dykning och kabinen fylldes av rök utan att man såg några lågor.

Clifton gjorde ett försökte att räta upp planet och han märkte då att rodren inte lydde. Order gavs då till besättningen att hoppa. Dessvärre hade internkommunikationen brutits vid träffen och hans order gick inte fram till den övriga i besättningen. Samtidigt som han själv böjde sig ner för att plocka upp sin fallskärm inträffade en ny kraftig explosion.

Efter några sekunder bleknade ljuset från explosionen och Clifton befann sig i luften med delar från Lancastern virvlande runt omkring sig. Han drar omgående i utlösningshandtaget till sin fallskärm och förberedde sig för en laddning i vatten. När han kommer ut ur molnen på omkring 300 m höjd upptäckter han en väl upplyst stad.

Landningen sker på ett plöjt fält nära Hjortshög. Clifton promenera sedan fram till gården i närheten. Övriga sex besättningsmännen på Lancastern hade omkommit vid kraschen. De jordfästes på Pålsjö kyrkogård den16 feb 1945. Clifton internerades i Falun fram till den 8 mars då han flögs till England via Bromma.

Bilder Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer, samt text:
395_2007 :: fotografi
397_2007 :: fotografi
396_2007 :: fotografi
392_2007 :: fotografi
393_2007 :: fotografi
394_2007 :: fotografi