Etikettarkiv: Östersjön

S/S Visby vid Sandsänkans fyr 1944

Vedettbåten Kaparen eskorterar ångfartyget S/S Visby den 26 juni 1941 vid Sandsänkans fyr utanför Visby. Operation Barbarossa statade 1941 och ryska ubåtar, var ett hot mot svensk sjöfart på Östersjön. I samband med Hansas torpedering i november 1944 framkom det att flottan slutade eskortera Gotlandsbåtarna i september 1944. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

S/S Visby var ett passagerarfartyg byggt vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad. Fartyget beställdes av rederiet Ångfartygs AB Gotland och levererades i slutet av maj 1924. S/S Visby var en av Gotlandstrafikens riktiga trotjänare och seglade mellan Visby och fastlandet i 39 år innan hon såldes till Skagenlinjen Rederi AB år 1963. Där gick fartyget i trafik mellan Sverige och Danmark. Fartyget råkade 1964 ut för en brand i Fredrikshamn varvid tre personer omkom. S/S Visby höggs upp i Ystad år 1968.

Vedettbåten Kaparen. Marinmuseum IV318.

Tysk nödlandning den 22 januari 1944

JU 88 A RÄTT BILD nr 4

Junkers Ju 88 A – 12 . Bild från webben.

Under en flygövning den 22 januari 1944 med en Junkers Ju 88 A – 12 (NA+QB) ur FFS B 34 utanför Kastrup i Danmark havererade planet i Östersjön och samtliga i besättningen omkom. Kvarlevorna efter Gfr. Bernhard Vieth återfanns redan samma dag på svenskt farvatten och begravdes sedan den 29 januari på Norra Kyrkogården i Trelleborg. De övriga tre förolyckade besättningsmännen är fortfarande rapporterade som saknade.

Besättning: Ofw. Wilhelm Matetzki (FL) (MIA), Gfr. Stefan Smalders (BfL) (MIA),
Gefr. Bernhard Vieth (Bs) †, Gfr. Heinz Cronauer (Bs) (MIA)

TYSK KRIGSGRAV

Gefr. Bernhard Vieth grav på Trelleborgs kyrkogård. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofw = Oberfeldwebel (överfurir/underofficer)
Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)
Gefr = Gefreiter (vicekorpral)
FL= Flugzeugführer (förare)
BfL = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
Bs = Bordschütze (flygskytt)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)