Etikettarkiv: Örnsköldsvik

S/S Fenis förlisning 5 januari 1940 i Östersjön

 

FENRIS 2

S/S Fernris. Bild SMM Fo212088

UBÅT 2

SC-311 Kumzha. Bild från webben.

Statsisbrytaren "Atle" byggd vid Lindholmens varv 1926.

Statsisbrytaren Atle . Bild Tekniska museet TEKA0145450.

S/S Fernris tillhörande Sveabolaget, av gick den 4 januari 1940 från Örnsköldsvik med last av styckegods och tomfat till Holmsund. Befälhavare var Anders Evald Andersson. Lastångaren färdades i tät snötjocka längs Norrlandskusten och när man den 5 januari befann sig i närheten av Sydostbrottens fyr upptäcktes plötsligt en ubåt ca 300 m rätt akter om ångaren. Ubåten (utan nationalitetstecken) började utan varning beskjuta Fernris med sin kanon. Maskinen stoppades och två utdragna signaler gavs med ångvisslan för att markera att Fernris låg stilla för att avvakta utvecklingen. Ubåten närmade sig dock inte utan fortsatte att beskjuta henne. Några skott gick över ångaren, andra slog i vattnet. Kapten Andersson gav nu order om att sätta ut styrbords livbåt, och Fernris besättning (tolv man och två kvinnor) rodde skyndsamt bort från fartyget. Beskjutningen fortsatte trots att livbåten låg mellan Fernris och ubåten. Man sökte med spårljusammunition så projektilbanorna kunde ses. Granater träffade skorstenen i nivå med däcket och slet bort den, lågor slog upp från pannrummet och satte eld på överbyggnaden. Det brinnande fartyget drev mot revet Sydostbrotten där hon stötte på grund och sjönk och blev vrak.  Efter en timmes krävande rodd i den grova sjön kom de skeppsbrutna fram till fyrskeppet. De förlista blev mottagna på bästa sätt med upptining, kläder och mat. Två dagar senare hämtades Fernris besättning av stadsisbrytaren Atle och vakanssattes den 7 januari i Holmsund.

Ubåten som sänkte Fernris var sovjetiska SC-311 Kumzha under befäl av kapten Fjodor Grigorjevitj Versjinin

 

Sverige och flyktingar från Estland. Del 2

 

ESTNISKA FLYKTINGAR bild

Samma dag som transportskutan Triina anlände till Stockholm den 22 september 1944 överlastad med estlandssvenska och estniska flyktingar från Tallinn, (bilden), tågade Röda armén in i den estniska huvudstaden. De få svenskar som inte hade lyckats ta sig över Östersjön blev isolerade under den kommunistiska regimen.Bild från webben. Foto: Fotograf okänd. / Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänners arkiv. (Ingen upphovsrätt)

Under hela kriget överfördes i etapper större delen av den svenskspråkiga befolkningen i Estland på 7 000 människor. Men när den tyska ockupationen av de baltiska länderna på eftersommaren 1941 började ge vika för de framryckande ryssarna, passade 30 000 människor på – innan de senare på nytt etablerade sitt välde i Estland, Lettland och Litauen – att under loppet av ett par månader fly över till Sverige. De kom i småfartyg och över huvud taget i vad som kunde flyta. Man räknar med att tvåtusen gick under i höststormarna på Östersjön. De flesta tog sig rakt över till Gotland, men många hamnade i så lågt upp som Örnsköldsvik.