Etikettarkiv: Norra Kyrkogården i Trelleborg

Tysk nödlandning den 26 februari 1944

Ju88A-17

Junker Ju 88 A-17. Bild från webben.

En Junker Ju 88 A-17 från 7./KG 77 med tremans besättning, saknades den 26 februari 1944 i samband med en övning i nattligt anfall mot den 27 ubåtsflottiljen. Den 24 maj påträffade ett av den svenska marinens fartyg kroppen efter Uffz. Hans-Jürgen Wiering utanför Gotland. Begravningen skedde efter identifiering ett par dagar senare i Visby. . Efter krigsslutet är graven flyttad till Trelleborg. Övriga två besättningsmän saknas fortfarande.

Besättning: Lt. Fritz Spittler (F) (MIA), Uffz. Hans-Jürgen Wiering (Bf) †, Uffz. Rudolf Ernzer (MIA)

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Lt = Leutnant (fänrik/officer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
F= Flugzeugführer (förare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

 

Tysk nödlandning den 30 augusti 1944

Junkers 88 G-1 nummer 7 a

Junkers 88 G-1. Bild rån webben.

Junkers 88 G-1 nummer 7

Junkers 88 G-1. Bild från webben.

Ett tyskt nattjaktplan av typ Junkers 88 G-1 tillhörande 4./NJG 3 havererade i Östersjön 50 km NNV om Stolpmünde den 30 augusti 1944 till följd av motorstörning. Troligen var planet ute på övningsflygning från sin bas i Danmark när olyckan inträffade. Enligt tyska dokument var det motorstörning som orsakade olyckan men det är troligt att det deltog i den nattliga jakten på allierat bombflyg. Radiotelegrafisten Gfr. Jamerau räddades av ett fartyg och fördes till Danmark. Föraren Ofhr. Gerhard Wartenberger hittades i havet vid Sysne på Gotland den 19 oktober. Redan den 1 september hade man funnit navigatören Ogfr. Karl Tugend drunknad även han vid Gotland. Båda begravdes vi Östergarn och deras gravplats har sedan flyttas till Trelleborg.

Besättning: Ofhr. Gerhard Wartenberger (F) †, Gfr. Jamerau (Bf), Ogfr. Karl Tugend †.

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofhr = Oberführer (brigadgeneral) (ser ut vara Waffen-SS-grad?)

Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)

Ogfr = Obergefreiter  (vicekorpral/manskap)

F = Flugzeugführer (förare)

Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)

 

 

 

Tysk nödlandning den 11 april 1944

JAKTPLAN

Messerschmitt Me 410. Bild från webben.

Den 11 april 1944 var en händelserik dag i Skåne. Över 900 bombplan ur USAAF sänds mot olika mål i Tyskland. Efter anfallet saknades 60 plan och nio av dessa hamnade i Sverige. Under förföljande av de amerikanska bomförbanden kom en Messerschmitt Me 410B-1, 3U+KM, att passera in vid Simrishamn. Under överflygningen av Sölvesborg öppnade luftvärnet eld och det tyska planet träffades och totalhavererade. De båda tyskarna ombord omkom omedelbart vid kraschen. Efter en stund upptäcktes att en svensk värnpliktig, Nils Einar Ebbe Holmberg, saknades. Han ingick i flygfältsplutonen och hade på sin cykel varit på väg från sin förläggning till flygfältet när det tyska planet havererade. Senare framkom att Holmberg hade träffats av flygplanet när detta slog ner mitt på den lilla vägen som ledde till flygfältet i Sövde. Tyskarna begravdes först i Sövde men kvarlevorna flyttades 1966 till Trelleborg.

Besättning: Fw. Josef Kaulartz (F) †, Fw. Max Werner Schultz (Bf) †.

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Fw = Feldwebel (furir/underofficer)
F = Flugzeugführer (förare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)

Messerschmitt Me 410B-1 nummer

Ytterligare en bild på Messerschmitt Me 410B-1. Bild från webben.

 

 

 

Tysk nödlandning den 29 september 1943

 

25.9.1941 Bildfolge: Ein Oberbürgermeister fliegt an die Front. Oberbürgermeister, Kreisleiter Dr. Rickel besucht das Lehrgeschwader 1, das seine Friedensgarnison in Greifswald hat, bei seinem Einsatz in Griechenland und Afrika. Rückflug von Afrika. In dichtem Verbandsflug geht es dem europäischen Kontinent zu. Ju 88, die Beherrscherin des östlichen Mittelmeeres! Die Ju 88 des Geschwaderkommodore [Major Friedrich Karl Knust] auf dem Rückflug von Afrika

Junker 88A-4. Bild från webben.

En Junker 88A-4 med fyra mans besättning havererade den 29 september 1943 i vattnet en kilometer utanför Kahlberg numera Krynica Morska i Polen). Hela besättningen omkom och den 20 november återfanns kroppen efter spanaren Uffz. Erich Gluch vid Ungskär. Begravningar äger rum i Torhamn den 27 november (senare flyttades graven till Trelleborg). Två av flygarna begravdes i Tyskland medan den tredje fortfarande är saknad.

Besättning: Olt. Adolf Bäumer (F) (MIA), Uffz. Erich Gluch (B) †, Uffz. Hans Horster (Bf) †Tyskland, Fl. Alfons Engmann (Bs) †.

Förkortningar:

Olt = Oberleutnant (löjtnant/officer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
Fl = Flieger (menig/manskap)
F = Flugzeugführer (förare)
B = Beobachter (navigatör/spanare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
Bs = Bordschütze (flygskytt)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Tysk nödlandning den 14 juli 1941

Ju 52 3m nummer 1

Junkers Ju 52/3m. Bild från webben.

Den 14 juli 1941 över södra Öresund havererade en Junkers Ju 52/3m med fem mans besättning. Samtliga omkom och Ofw. Martin Speigl påträffades senare vid Kögebukten. Begravning skede den 9 augusti i Ystad. Efter krigsslutet är graven flyttad till Trelleborg. Ytterligare två man påträffades och ligger begravda i Danmark medan två andra fortfarande saknas.

Besättning: Ofw. Martin Speigl †, Uffz. d.R Hans Tkalec †Danmark , Uffz. Helmut Wirth (MIA),
Gfr. Viktor Lechner (MIA), Heinz Rutenberg †Danmark.

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofw = Oberfeldwebel (överfurir/underofficer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)
MIA =  Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

Tysk nödlandning den 14 mars 1943

BV 138 RÄTT BILD nr 2

Flygplanstyp BV 138C. Bild från webben.

Den 14 mars 1943 havererade en BV 138C, BD+EU tillhörande Erg.Kü.Fl.St. under en övningsflygning utanför Köpenhamn. Planet hade en besättning på fyra man. Samtliga ombord omkom vid kraschen. En av piloterna Lt. Anton Lang hittades vid Hällevik och begravdes på Norra Kyrkogården i Trelleborg den 24 maj. Övriga tre besättnings män återfanns även de och begravdes i Danmark.

Besättning: Lt. Anton Lang (F) †, Lt. Werner Stangeberg (F) †Danmark,
Fw. Georg Keller (Bm) †Danmark, Uffz. Hans Joachim Neuman (Bm) †Danmark.

TYSK KRIGSGRAV

Lt. Anton Lang grav på Trelleborgs kyrkogård. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Lt = Leutnant (fänrik/officer)
Fw = Feldwebel (furir/underofficer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
F = Flugzeugführer (förare)
Bm = Bordmechaniker (färdmekaniker)