Etikettarkiv: Liverpool

Sista resan för S/S Sigyn

SIGYN 2

S/S Sigyn. Bild SMM Fo41492A

Joachim Matz

Kapitänleutnant Joachim Matz. Bild från webben.

S/S Sigyn från Helsingborg och ägd av Rederi AB Sigyn, avgick den 17 juli 1940 från New Brunswick med trälast till Sunderland. Kapten ombord var C. Nilsson.

På natten den 1 augusti inträffade en explosion ombord. Fartyget, som gick helt mörklagt med släckta lanternor, började direkt sjunka och besättningen på 23 personer gick i livbåtarna. Kort där efter sjönk Sigyn, nordväst om Irland.

Ett brittiskt flygplan siktade livbåten på kvällen dagen efter. Efter en dryg halvtimme togs de skeppsbrutna upp av den brittiska jagaren Warwick, som senare förde de räddade i Liverpool.
En torped från U59, under befäl av Kapitänleutnant Joachim Matz sänkte Sigyn.

S/S Tilia Gorthon sänkning den 20 juni 1940

Tilia Gorthon 2

S/S Tilia Gorthon. Bild SMM Fo218830

Helsingborgsbåten S/S Tilia Gorthon, ägd av Rederi Activ, var den 25 maj 1940 under
J. F. Günthers befäl på resa från Bahia Blanca till Göteborg, när de stoppades av ett brittiskt örlogsfartyg och eskorterades till Liverpool. Framme i England tvångsrekvirerades hon och beordrades att gå till Frankrike. När de nått Frankrike fick kapten order från Motala via radio att gå tillbaka till Liverpool. Fartyget avgick i skydd av mörkret men tvingades vid midnatt ankra vid en minspärr. I gryningen lyckades man gå ut ur minspärren och vid middagstid ankrade fartyget vid Bell Ils. Resan mot Liverpool startade igen senare på natten.

Den 20 juni passerade fartyget Scillyöarna. Under natten lyckades man undvika att kollidera med en ubåt som var på väg upp i ytläge genom att göra en kraftig gir. Under giren observerade man ytterligare en ubåt i undervattensläge. Manskapet beordrades upp på däck och samtidigt började två tyska ubåtar beskjuta Tilia Gorthon med kanoner. Beskjutningen upphörde efter det att kapten Günther signalerat fartygets namn och nationalitet.

Besättningen beordrades omedelbart i livbåtarna, elva man i varje båt, en under kaptenens och en under förste styrmans befäl. Knappt hade man lämnat Tilia Gorthon förrän en torped träffade fartyget midskepps och sprängde sönder mittpartiet. Efter bara några minuter sjönk fartyget väster om Scillyöarna.

Torpeden hade avfyrats från U38 under befäl av Kapitänleutnant Heinrich Liebers .

Livbåtarna skiljdes åt i mörkret. Kaptenens båt påträffades av en fransk fiskebåt som tog ombord de skeppsbrutna. Fiskebåten sökte nu efter den andra livbåten, men utan resultat. Efter tre dygns segling i svår storm och hög sjö nådde man franska kusten.
Styrmannens livbåt satte segel och styrde mot kusten. Efter cirka 1½ dygns drivande i hård storm siktades man av ett flygplan som ledde en jagare till platsen. Jagaren eskorterade en konvoj. De skeppsbrutna svenskarna fick stanna till havs i ytterligare sex dagar och genomlida nya fasor innan de till slut sattes i land i Liverpool.

Några av dem reste hem med ångaren S/S Atos av Helsingborg, som själv blev torpederad den 3 augusti varvid båtsmannen från Tilia Gorthon, Gustav Nilsson, omkom