Etikettarkiv: Kopervik

S/S Baltica från Jonstorp

BATLIKA 2

S/S Baltica. Bild SMM Fo206092

S/S Baltica, ägd av Rederi AB Allians i Jonstorp var den 6 april 1940 på väg från Helsingborg med last av papper till Glasgow. Den 9 april stoppades hon av ett norskt bevakningsfartyg och uppmanades att gå till Larvik. Ett tyskt örlogsfartyg kom den 13 april upp vid hennes sida och beordrade henne att ligga kvar. Några dagar senare, den 17 april, fick man order av de norska myndigheterna att skifta ankarplats och S/S Baltica avgick utan lots. Senare samma dag stoppades hon av en tysk torpedbåt som satte ombord prismanskap samt beordrade henne att gå till Kopervik.

Efter att man passerat Haugesund blev man beskjuten av finkalibrig eld från gevär och kulsprutor. Ett hundratal skott träffade. Överbyggnaden och befälhavarens hytt skadades svårt. Lyckligtvis träffades ingen i besättningen. Man sjösatte nu en av livbåtarna för att sätta i land en man ur prismanskapet. Mannen återkom efter en stund med order från de tyska myndigheterna att Baltica skulle ligga kvar i Haugesund.

Brittiskt flyg angrep den 19 april S/S Baltica och man träffades av kulspruteeld, men ingen ombord skadades. Påföljande dag gav tyskarna order om att fartyget skulle flyttas till Stavanger.

Förhandlingar fördes den 9 maj mellan S/S Balticas befälhavare J. Åström och de tyska myndigheterna. Vid dessa förhandlingar framkom att fartyget skulle till Tyskland och sedan gå i fart för tyskarna. Med anledning av detta hölls skeppsråd ombord. Resultatet blev att man vägrade följa med. Order gavs då att hålla fartyget klart för avgång och den 12 maj kom tyska prismanskapet ombord. Den svenska besättningen fick nu en timme på sig att lämna fartyget. Snart fick man dock kontraorder och återvände, för att följande dag slutligen lämna Baltica som därefter avgick mot Tyskland.