Etikettarkiv: Konsul Otto Hillerström

S/S Milos sista resa

MILOS

S/S Milos. Bild SMM Fo215246

Våren 1940 hamnade S/S Milo, ägd av Rederi AB Helsingborg (Konsul Otto Hillerströms rederi) utanför spärren.

Milo avgick från New York den 23 mars 943 till England med styckegods och ingick en konvoj. Befälhavare var Arthur M. Lindroth från Höganäs.

Konvojen utsattes för fler ubåtsanfall. Anfallen från tyska ubåtar resulterade i stora förluster.

Den 9 mars vid 21.30-tiden anföll U 530 med Kapitänleutnant Kurt Lange som ubåtschef Milos.

Hela besättningen på 28 man följde med Milos i djupet. Av dessa var 18 utländska medborgare.

M/S Eros grundstötning vid Polino Point

Eros 1942

Bild från Dödlig resa av Richard Areschoug

CAMELIA

M/S Camelia. Bild SMM Fo29631A

FORMOSA

M/S Formosa. Bild SMM Fo10196C

M/S Eros, ägd av Rederi AB Helsingborg (Otto Hillerström) i Helsingborg togs ut som ett av de svenska fartyg som sattes in i Röda Kors-trafik till Grekland.

De krigförande beviljade den 14 juli 1942 fri lejd för Röda Kors-fartygen M/S Eros, M/S Camelia och M/S Formosa så att de kunde gå till Kanada för att lasta spannmål till Grekland. Kapen A. J. Hassling var befälhavare under alla Eros resor mellan dessa resor.

Vid jultid 1942, då Eros närmade sig sin destination i Grekland stoppades hon av ett tyskt örlogsfartyg och gavs order om att hon skulle gå mot Pireus. Framme i Pireus skulle fartyget ta ombord medicin och torrmjölk från Röda Korsets lager, för att sedan gå till Soloniki. Kaptenen Hassling ville inte följa direktiven utan ville i stället lossa i Pireus. Eftersom han vägrade lyda order blev fartyget liggande på redden i drygt tio dagar, men till slut löd man order.

På morgonen den 1 januari 1943 lämnade Eros Pireus och till en början hade hon tysk  eskort. Tyskarna hade även gett dem ett tyskt sjökort där resrutten var inritad. Lotsen och det tyska eskort fartyget lämnade Eros på eftermiddagen samma dag. Kraftig ström rådde i farvattnet och alla fyrar var släckta, dessutom var det extremt molnigt.

När Eros vid 18-tiden var tvärs Polino Point rände man på ett undervattensgrund. Vatten steg hastigt i förskepp och maskinrum.  När vattnet nått över maskindurken var man tvungna att överge tätningsförsöken.  Man ansåg att det inte var någon  fara då Eros stod fast på grundet och stannade därför kvar ombord under natten.

Besättningen konstaterade i gryningen att man gått på grund 100 meter från ön Polykandos branta nordväst udde. En del av besättningen hämtades av ett tyskt sjöplan den 2 januari, vilka totalt utgjordes av 28 man samt en Röda Kors-deltagare.  När planet på nytt återvände till fartyget hade vinden friskat i och fartygets resterande besättning hade gått i livbåtarna och tagit sig i land.  På grund av den ökande vinden riskerade Eros att brytas sönder och glida av grundet.  Det blåste nu upp till storm och den 4 januari bröts Eros på mitten och sjönk.

Eros skeppsbrutna besättning inkvarterades i den forna sovjetiska legationen i Aten innan hemresan till Malmö med tåg kunde ordnas.