Etikettarkiv: Koncentrationsläger

Jehovas vittnen ställning under kriget i Tyskland

Symbolen som Jehovas vitten bar i lägren. Bild från webben.

Jehovas vittnen var en grupp som på religiösa grunder vägrade underordna sig det nazistiska partiet och som motsatte sig Hitler som ledare.

Mellan 20 000 och 30 000 Jehovas vittnen fanns i Tyskland 1933. Deras ovilja att delta i de nazistiska organisationerna, att hylla flaggan och göra ”Hitler-hälsning” upprörde de nazistiska myndigheterna. Konflikten blev ännu värre 1935 då allmän värnplikt infördes. Jehovas vittnena vägrade delta i armén på grund av sin trosuppfattning.  Jehovas vittnen internerade i olika fängelser eller läger.  1939 var antalet inspärrade cirka 6 000.

Cirka 2 000–2 500 tyska Jehovas vittnen och nästan 1 000 av annan nationalitet skickades till olika koncentrationsläger. De fick bära en lila triangel. Även under de hårda förhållanden som rådde fortsatte de sin verksamhet med bönemöten och mission. I koncentrationslägret Buchenwald distribuerade Jehovas vittnen religiöst material från en underjordisk tryckpress. Jehovas vittnens medlemmar stöd av varandra i de olika lägren. De var trygga i tron på att deras lidande var en del av deras arbete för Gud. Dödstalet av de vittnen som hamnade i koncentrationsläger uppskattas till cirka 1 000 tyska Jehovas vittnen och cirka 400 icke tyska.

Jehovas vittnen erbjöds att släppas fria mot att de skrev på ett papper där de avsade sig sin tro och lovade att aldrig ha kontakt med den organisationen igen. Det var få som accepterade det erbjudandet.

Josef Larsson överlevde ensam Hitlers dödscell…

Josef Larsson, var en svensk-norsk fackföreningsledare och politiker (Arbeiderpartiet)Han var född den 12 oktober 1893 i Karlstad och avled den 27 december 1987 i Oslo. Han var ordförande för Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, norska LO:s största förbund, åren 1934–1958.

När tyskarna kom den 9 april 1940 beslöt LO att fortsätta den fackliga  arbetet trots krigslagarna.

Tyskarna accepterade – efter att själv utsett en ordförande – Landsorganisationens (LO) verksamhet. Men kontroverserna kom och motståndet ute bland medlemmarna hårdnade.

Den 3 september 1941 ut bröt den s k ”mjölkstrejken” vid metallindustrierna i Oslo. Tidigare hade arbetarna fått köpa en liter mjölk varje dag till reducerat pris. Plötsligt halverades ransonerna för att sedan helt utebli.

Omedelbart kom reaktionerna i form av en vild strejk. Josef Larsson kallades till tyskarna, han fick klara beskeds av dessa att om strejken fortsatte skulle det flyta blod.

Larsson kallade samman arbetsplatsombuden och förklarade att frågan inte kunde anses ha sådan vikt att man skulle riskera människoliv. Ordern var: gå tillbaka i arbete.

Tyskarna tycktes ha anat något större bakom aktionen. Man såg tendenser till konspiration och revolt.

På morgonen den 10 september vid 4-tiden gjorde Gestapo razzior i hemmet fem ledare inom LO där ibland Josef Larsson.  Vid följande rättegångar dömdes samtliga till döden. Två av dessa avrättades med de tre andra däribland Larsson domar omvandlades till livstids tukthus. Detta innebar att de skulle friges när kriget var slut, oavsett vem som van kriget.

De tre fackförenings männen fördes till Tyskland. De placerades först i isoleringsceller i Fuhlsbüttels tukthus i Hamburg. Isoleringen varade i omkring ett är innan de allierade bombningar tvingade fram en omplacering av fångarna.

Alla tre passera flera fängelser  innan Josef kom till Dessau i Bayern men då hade de båda andra redan dött.

Larsson kom hem till Norge efter krigsslutet som ensam överlevande.

 

 

Vita bussarna – Röda Korset

Bild från SMB.

Bild från SMB.

Vita bussarna var en aktion med bussar som leddes av den svenska greven Folke Bernadotte. Syftet med aktionen var att under slutet av Andra världskriget (förberedelserna inledda under februari 1945 rädda skandinaver (danskar och norrmän samt även svenskar) som satt i tyska koncentrationsläger. Namnet kommer av att bussarna var vita med röda kors ditmålade på taket, sidan, fram och bak, för att bussarna inte skulle bli tagna för att vara militära mål.

Röda korset vid ångfärjestationen i Helsingborg, mars 1945 vid fångutväxlingen

Bild Kulturmagasinet i Helsingborg 3938_98_003 :: fotografi.

Röda korset vid ångfärjestationen mars 1945 vid fångutväxlingen

 

Cap Arcona förlisning 1945

I slutet av kriget användes Cap Arcona för att evakuera tyska soldater och civila från Ostpreussen innan den förestående invasionen av den sovjetiska armén.

Vid krigsslutet rådde olika meningar om vad man skulle göra med de resterande fångarna från koncentrationslägren. Det var tal om att avrätta så många man kunde men också att transportera dem till Danmark eller Norge.

I stort sett alla skandinaviska KZ-fångar hade samlats till Neuengamme, där de hämtades av Bernadottes vita bussar. Deras plats fylldes i stället med andra KZ-fångar från andra läger som hotades att tas av ryssarna.

När sedan de allierade närmade sig Neuengamme tömdes detta läger och fångarnas transporterades till Lübeck, tillsammans med KZ-fångarna från lägret Stutthof söder om Danzig/Gdansk. Dessa fördes ombord på de ”flytande” KZ-lägren i hamnen, bl a Cap Arcona vars turbiner hade skurit. Det var nu som fartygen angreps av brittiska Typhoon-attackplan. Bland fångarna som omkom fanns enstaka skandinaver som inte omfattades av Bernadottes räddningsaktion.

Cap Arcona sänktes av attackflygplan från RAF i Lübeckbukten den 3 maj 1945. Cirka 5000 människor, de flesta koncentrationslägerfångar, antas ha dött i fartygskatastrofen. Antalet är förstås en uppskattning man vet inte exakt hur många som förlorade livet.

Vita bussarna genom Helsingborg

VITA BUSSAR HBG

De vita bussarna som transporterade befriade lägerfångar från de tyska koncentrationslägren, här parkerade på Gustav Adolfs torg. Bild från webben.

Kort innan krigsslutet kom en stor mängd fångar från koncentrationslägren i Tyskland och Polen med de vita bussarna till Helsingborg. De första transporterna kom redan i april 1945. Fångarna anlände med färjor, lasarettsfartyg, tåg och bussar. Fångarna befann sig i ett katastrofalt dåligt skick och många avled under resan mot friheten. Civilförsvaret, hemvärnet, Röda Korset, Lottakåren och polisen i Helsingborg tog hand om fångarna och inkvarterade dem tillfälligt på skolor och andra offentliga förrättningar. Ramlösa Hälsobrunn och kasernerna vid Berga utnyttjades till bristningsgränsen under denna tid.

Omkring 20 000 flyktingar, läger- och krigsfångar från 31 olika nationer under de fem krigsåren 1940–45 passerade genom Helsingborg, av dessa utgjorde de tusentals norska politiska fångar som av ockupationsmakten hade förts till tyska koncentrationsläger en särskild grupp.

Text  från webben.

Läs mer om de vita bussarna på webben:

http://www.redcross.se/Documents/Vitabuss%5B1%5D.pdf

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vita_bussarna