Etikettarkiv: Kapten N.B. Siegård

S/S Ada Gorthon sänkt av rysk ubåt 22 juni 1942

ADA GORTHON (reg nr 6088) taget i floden Avon – nedanför dockan till “Floating Harbour” i Bristol. Fotograf John York.

Den 19 juni 1942 avgick S/S Ada Gorthon ägd av av Rederi AB Gefion i Helsingborg  ensam från Luleå mot Tyskland med sin malmlast under N. B. Siegårds befäl.

Två dagar senare, på svenskt vatten utanför Möckleby på Öland, angreps hon av två främmande ubåtar. Hon torpederades av en ubåt som senare skulle visa sig vara den ryska ubåten SC 317 under befäl av kapten Moschow.

Jungman Karl Åke Andersson observerade klockan 12.10 ett periskop och styrman såg torpedstrimman i vattnet och ropade en varning till tredjestyrman Börje Nilsson. Därefter försökte han gira undan, men när detta inte gick släppte han rodret och sökte skydd. Ada Gorthon bröts av på mitten när torpeden träffade vid den förligaste lastluckan och det tungt lastade fartyget sjönk inom 15 sekunder.

Åtta man som varit på däck och hamnade i vattnet lyckades klamra sig fast på vrakgods och flottar tills fiskare från Öland, vilka från land sett förlisningen, en halvtimma senare kom ut i en båt och kunde rädda dem. Andremaskinisten Hjalmar Persson, kocken Vilhelm Hagberg och matrosen Oskar Svensson

De övriga 14 man, som vistats i maskin, hytter och mässar, följde med fartyget ned när hon sjönk.

 

 

 

 

 

 

 

S/S B.O. Börjesson från Helsingborg sista resa

B.O. Börjesson

S/S B.O. Börjesson. Bild SMM Fo209265

S/S B.O. Börjesson (ägd av AB Gefion, Helsingborg och blev Gorthonrederiets första fartyg) var den 19 november 1939 på resa från Northfleet till Hull med barlast. Befälhavare ombord var N.B. Siegård. En kraftig explosion inträffade ombord strax efter att man passerat Humbers fyrskepp. Maskinen rasade samman, utrusande ånga svepte in hela fartyget, ljuset slocknade och båda livbåtarna slogs sönder.

Ångaren höll sig flytande i cirka två timmar, men drev nu redlös omkring i den höga sjön. Kapten Siegård fördelade de skeppsbrutna på de två flottarna. Ur besättningen saknades sex man; andrestyrman Ragnar Carlström, övermaskinisten Konrad N. Andersson, eldarna Johan Ingemansson och Runar Westerlund, lämparen Bror T. Nilsson och kocken Karl Andersson. De flesta av dessa omkom vid explosionen, men en av eldarna och lämparen omkom när fartyget sjönk.

Brittiska marintrålaren Frascati räddade efter cirka en timme alla på den första flotten och en stund senare räddades även den ensamme man som bordat den andra flotten av brittiska minsveparbåten Rose of England. Alla de överlevande fördes till Grimsby.

Minan som sänkte B. O. Börjesson hade fällts i den fjärde mineringsoperationen som genomfördes av tyska jagare mot vid Humbermyningen natten 18 – 19 november 1939.