Etikettarkiv: Kapten K. Öhrström

S/S Convallaria ännu ett offer för Engelbert Endrass (Engelbert Endraß) ubåt

Convallaria 2

S/S Convallaria Bild SMM Fo66899A.

S/S Convallaria ägd av Rederi AB Activ i Helsingborg och  under befäl av kapten K. Öhrström var på väg från Newfoundland till Ridham Dock och ingick i en konvoj.

Den 18 oktober 1940 angreps konvojen av tyska ubåtar som jagade i s.k. vargflock. Då ubåtsangreppet började torpederades många fartyg runt om kring Convallaria. Det eskorterande brittiska örlogsfartyget började genast jaga ubåtarna. Resan fortsatte sedan under sicksack-kurser och under tiden torpederades det ena fartyget efter det andra.

En våldsam explosion inträffade vid 21-tiden på Convallaris babordssida. Följaktligen började akterskeppet omedelbart att sjunka. Kaptenen gav order om att sjösätta livbåtarna och efter cirka två till tre minuter var livbåtarna i sjön med hela besättningen ombord. Efter mer än tre minuter ställde sig Convallaria med förskeppet rakt upp i luften och med vattnet i höjd med bryggan, slingrade till ett par gånger och sjönk därefter.

Convallaria sänktes av torpeden från U46 under Kapitänleutnant Engelbert Endrass befäl.

Steward Hilding Hell på Convallaria omkom senare då Ada Gorthon den 22 juni 1942 sänkters av den sovjetiska ubåten SC317.