Etikettarkiv: HMS Wachtmeister (26)

Jagare. Svenska Marinen. Del 3

HMS Wrangel. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo229282C.

HMS Wrangel (25) tidigare (9). I tjänst 1918 – 1947. Wrangel var systerfartyg till HMS Wachtmeister. Fartyget var med sin syster bland de modernaste jagarna i världen strax efter första världskrigets slut, och vid andra världskrigets utbrott 1939 ingick hon i Göteborgseskadern.

Namnet kommer ifrån amiralen Carl Gustaf Wrangel.

HMS Wachtmeister. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo229257C.

HMS Wachtmeister (26) tidigare (10). I tjänst 1918 – 1947. Wachtmeister var systerfartyg till HMS Wrangel. Fartyget var med sin syster bland de modernaste jagarna i världen strax efter första världskrigets slut.
Under början av andra världskriget ingick Wachtmeister tillsammans med systerfartyget i Göteborgseskadern

Fartygsnamnet kommer ifrån adelssläkten Wachtmeister.

HMS Ehrensköld. Ehrensköld under andra världskriget med vita neutralitetsband och fartygsnummer 1. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200022.

HMS Ehrensköld (11). I tjänst 1927 – 1963. Till en början hade Ehrensköld fartygsnummer 11, vilket senare byttes till 1. Mellan åren 1951-1952 byggdes hon om till fregatt och fick då fartygsnumret 71.

Fartyget fick sitt namn efter amiral Nils Ehrensköld