Etikettarkiv: Helsingborgs Stadsarkiv

Familjebidragsnämnden

FAMILJEBRIDARG

Bild från webben.

Familjebidragsnämnden hade ansvar för utbetalning av familjebidrag till familjeförsörjare som var inkallade. 1940 den 20 april beslutade stadsfullmäktige att inrätta en familjebidragsnämnd. Då antalet arbetslösa minskat på grund av värnpliktinkallelserna hade arbetslöshetskommitténs arbetsuppgifter kraftigt reducerats. Då kommittén hade tillgång till expeditionslokaler och personal som hade erfarenhet av behovsprövning menade stadsfullmäktige att arbetslöshetskommittén kunde fungera som familjebidragsnämnd.

Bakgrunden till beslutet var Tysklands anfall och ockupation av Danmark och Norge den 9 april, vilket ledde till förstärkt beredskap i Sverige. Många av de inkallade hade familjer och försörjningsplikt. För att lösa deras problem infördes en förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring som skulle administreras av kommunala familjebidragsnämnder (SFS 1940:223).

Den 23 maj 1967 beslutade stadsfullmäktige att fr.o.m. den 1 januari 1968 inrätta styrelsen för socialförvaltningen, med distriktsnämnderna Norr och Syd, och att överföra familjebidragsnämndens verksamhet till den nya styrelsen.
Beslutet var ett resultat av att stadsfullmäktige 1956 tillsatt en utredning för att undersöka i vilken utsträckning det var möjligt att samordna socialvårdande uppgifter i Helsingborg.
2009-03-25

Jan Fredriksson / Helsingborgs Stadsarkiv Bild och text

Stadsfullmäktiges och kommunfullmäktiges handlingar

Per Edvin Sköld och Tage de la Mote 1963: Kommunalkunskap