Etikettarkiv: Gustaf B. Ahlström

S/S Neva sänkt av tysk ubåt

Neva

S/S Neva. Bild SMM Fo215550

Manke 2

Kapitänleutnant Rolf Manke. Bild från webben.

S/S Neva ägd av AB Transmarin i Helsingborg avgick den 15 januari 1943 från Barsy Dock i Bristolkanalen. Hon skulle ingå i en konvojen  till Reykjavik. Befälhavare var Gustaf  B. Ahlström. Vid början av resan utsattes konvojen för flygangrepp, men Neva fick bara lätta skador.

När man befann sig på Nordatlanten, den 22 januari, träffades fartyget, som gick sist i konvojen, av en torped från U 358 med Kapitänleutnant Rolf Manke som fartygschef.
Torpeden träffade vid fyrans lucka på babordssida och fartyget revs upp och började vattenfyllas.

Styrbordslivbåten vräktes över ända precis när den nådde vattnet när den firades ned. Det rådde svår sjögång och hårt väder och alla ombord försvann.

Stewarden Axel Åkerlund hade inte få platser i livbåten utan var kvar ombord på Neva som nu sjönk snabbt. Rådande läge tvingade honom att hoppa i det iskalla vattnet iförd flytväst. Väl uppe på ytan kom en av Neva flottar flyttande mot honom och han lyckades ta sig upp på den.

Nöd ljus på flotten observerades av en brittisk trålare som till undsättning. Ytterligare en man från Neva räddades av trålaren. Det var matrosen G. E. Hammarstrand. Trålaren förde de överlevande till Reykjavik.

Totalt omkom 19 man från Neva av dessa var 14 utländska medborgare.

 

 

S/S Thyra förlist 1942

THYRA 2

S/S Thyra. Bild SMM Fo218812.

S/S Thyra ägd av AB Transmarin i Helsingborg, avgick den 26 februari 1942 från West Hartlepool till London, befälhavare var Gustaf  B. Ahlström och i övrigt bestod besättningen av 21 man, varav bara sex var svenskar. Dagen efter anslöt man sig till en konvoj på mellan 40 och 50 fartyg i enkel kolonn. Thyra var näst sista fartyg.

Tidigt på morgonen den 27 februari inträffade en våldsam minexplosion i akterskepp om barbords lucka tre.  Ångan började strömma ut ur maskinrummet, där hade huvudångröret brustit och maskinen stannade omedelbart. Sex man skadades vid explosionen. Kapten signalerade till jagare i närheten om läkare- och bogsering. En läkare kunde ta sig ombord trots att Thyra börjat sjunka med aktern förre

Under tiden påbörjade jagaren bogseringen av Thyra. Sjöarna slog nu över poopdäcket och fartyget fick slagsida. Två bogserbåtar övertog bogseringen, men akterskeppet sjönk allt djupare. Snart började däckslasten spolas överbord och då gav jagaren order om att fartyget skulle överges.

De skeppsbrutna fördes till Harwich. Thyra sattes på grund och förklarades senare som totalförlust eftersom hon bröts ner av väder och vind.