Etikettarkiv: Gotland

Sverige och flyktingar från Estland. Del 2

 

ESTNISKA FLYKTINGAR bild

Samma dag som transportskutan Triina anlände till Stockholm den 22 september 1944 överlastad med estlandssvenska och estniska flyktingar från Tallinn, (bilden), tågade Röda armén in i den estniska huvudstaden. De få svenskar som inte hade lyckats ta sig över Östersjön blev isolerade under den kommunistiska regimen.Bild från webben. Foto: Fotograf okänd. / Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänners arkiv. (Ingen upphovsrätt)

Under hela kriget överfördes i etapper större delen av den svenskspråkiga befolkningen i Estland på 7 000 människor. Men när den tyska ockupationen av de baltiska länderna på eftersommaren 1941 började ge vika för de framryckande ryssarna, passade 30 000 människor på – innan de senare på nytt etablerade sitt välde i Estland, Lettland och Litauen – att under loppet av ett par månader fly över till Sverige. De kom i småfartyg och över huvud taget i vad som kunde flyta. Man räknar med att tvåtusen gick under i höststormarna på Östersjön. De flesta tog sig rakt över till Gotland, men många hamnade i så lågt upp som Örnsköldsvik.

 

 

Tysk nödlandning den 26 februari 1944

Ju88A-17

Junker Ju 88 A-17. Bild från webben.

En Junker Ju 88 A-17 från 7./KG 77 med tremans besättning, saknades den 26 februari 1944 i samband med en övning i nattligt anfall mot den 27 ubåtsflottiljen. Den 24 maj påträffade ett av den svenska marinens fartyg kroppen efter Uffz. Hans-Jürgen Wiering utanför Gotland. Begravningen skedde efter identifiering ett par dagar senare i Visby. . Efter krigsslutet är graven flyttad till Trelleborg. Övriga två besättningsmän saknas fortfarande.

Besättning: Lt. Fritz Spittler (F) (MIA), Uffz. Hans-Jürgen Wiering (Bf) †, Uffz. Rudolf Ernzer (MIA)

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Lt = Leutnant (fänrik/officer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
F= Flugzeugführer (förare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)