Etikettarkiv: Danmark

Danmark åter fritt den 5 maj 1945

Danmark åter fritt den 5 maj 1945. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Danska brigaden i Köpenhamn. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Monty på Ströget i Köpenhamn den 5 maj 1945. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Tysk nödlandning den 30 augusti 1944

Junkers 88 G-1 nummer 7 a

Junkers 88 G-1. Bild rån webben.

Junkers 88 G-1 nummer 7

Junkers 88 G-1. Bild från webben.

Ett tyskt nattjaktplan av typ Junkers 88 G-1 tillhörande 4./NJG 3 havererade i Östersjön 50 km NNV om Stolpmünde den 30 augusti 1944 till följd av motorstörning. Troligen var planet ute på övningsflygning från sin bas i Danmark när olyckan inträffade. Enligt tyska dokument var det motorstörning som orsakade olyckan men det är troligt att det deltog i den nattliga jakten på allierat bombflyg. Radiotelegrafisten Gfr. Jamerau räddades av ett fartyg och fördes till Danmark. Föraren Ofhr. Gerhard Wartenberger hittades i havet vid Sysne på Gotland den 19 oktober. Redan den 1 september hade man funnit navigatören Ogfr. Karl Tugend drunknad även han vid Gotland. Båda begravdes vi Östergarn och deras gravplats har sedan flyttas till Trelleborg.

Besättning: Ofhr. Gerhard Wartenberger (F) †, Gfr. Jamerau (Bf), Ogfr. Karl Tugend †.

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofhr = Oberführer (brigadgeneral) (ser ut vara Waffen-SS-grad?)

Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)

Ogfr = Obergefreiter  (vicekorpral/manskap)

F = Flugzeugführer (förare)

Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)

 

 

 

Tysk nödlandning den 22 januari 1944

JU 88 A RÄTT BILD nr 4

Junkers Ju 88 A – 12 . Bild från webben.

Under en flygövning den 22 januari 1944 med en Junkers Ju 88 A – 12 (NA+QB) ur FFS B 34 utanför Kastrup i Danmark havererade planet i Östersjön och samtliga i besättningen omkom. Kvarlevorna efter Gfr. Bernhard Vieth återfanns redan samma dag på svenskt farvatten och begravdes sedan den 29 januari på Norra Kyrkogården i Trelleborg. De övriga tre förolyckade besättningsmännen är fortfarande rapporterade som saknade.

Besättning: Ofw. Wilhelm Matetzki (FL) (MIA), Gfr. Stefan Smalders (BfL) (MIA),
Gefr. Bernhard Vieth (Bs) †, Gfr. Heinz Cronauer (Bs) (MIA)

TYSK KRIGSGRAV

Gefr. Bernhard Vieth grav på Trelleborgs kyrkogård. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofw = Oberfeldwebel (överfurir/underofficer)
Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)
Gefr = Gefreiter (vicekorpral)
FL= Flugzeugführer (förare)
BfL = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
Bs = Bordschütze (flygskytt)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)