Etikettarkiv: Bohusläns regemente

En tysk tremotorig Ju 52 havererar vid I 17 övningsfält 1940 i Uddevalla

Bild från webben.

 

I 17 kasern gård. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

40 mm Boforskanon. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

 

Resterna av det störtade planet. Foto: UDDEVALLA HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV

Resterna av det störtade planet. Bild från Tyska nödlandare 1939 – 1945 av Bo Widfeldt

Resterna av det störtade planet. Bild från Tyska nödlandare 1939 – 1945 av Bo Widfeldt

Den 14 april 1940 totalhavererade en tremotorig Ju 52 vid I 17 övningsfält. Junkern hade kommit in över Bohus regementet på cirka 400 meters höjd. På regementet var mar man i full färd med mobilisering och kassergården var fylld med folk. Ett infanterisförband med en 40 mm Boforskanon hade tre dagar tidigare anlänt till regementet. Personalen höll på med rikt övning då det tyska planet dök upp. Först avlossades några skott framför planet därefter besköts planet med verkanseld. Planet träffades i flygkroppen och ett skott träffade höger vinge där det uppstod brand. Planet vek sig och havererade vid en bergsvägg invid kasernen på övningsfältet vid Samneröd.

De tre ombord varande Uffz. Ernst Lück, Uffz. Heinz Priehäusser och Uffz. Reinhold Buchhorn omkom vid kraschen. Kvarlevorna placerades först i två kistor men vid jordfästningen vid Sigelhults kyrkogård den 23 april användes tre kistor. Kistorna placerades i gemensam grav under militära hedersbetygelser. Kvarlevorna flyttades 1966 till Kviberg i Göteborg.

Vrakdelarna efter planet transporterades ner till kasernområdet vid I 17 och på bergäran från de tyska myndigheterna skickades resterna på järnväg till Tyskland den 14 november 1940.

Uffz = Underoffizer (underofficer)

 

 

Olycka vid reservofficerskursen minutläggning den 29 juli 1942

MILITÄR OLYCKA 1

Minnessten över olyckan. Bild från webben.

Den 29 juli 1942 övade reservofficerskursen minutläggning och minröjning med skarpt minmaterial på Pampas i Karlbergsparken när några minor utlöstes. Sex kadetter från Bohusläns regemente omkom.

Följande reservofficerare omkom vid olyckan under landets beredskap, alla de omkomna  hemmahörande i Göteborg:

Sven- Olof Ahlstedt, Sven Dellby, Kurt Lennart Hellgren, Nils Johansson, Rolf Nilsson                       Torsten Warrer                              

MILITÄR OLYCKA 2

Tidnings notis om olyckan. Bild från webben.

Läs mer om olyckan på webben.

Uddevallare.blogspot /Kadetternas minne