Etikettarkiv: Bengt Nordenskiöld

Kungligheter i fält

Prins Gustaf Adolf (Kronprins Gustaf Adolf ),kan vara Viking Tamm. Han hade ett ganska kantstött ansikte med grova drag. Hade deltagit i Svenska frivilligkåren i Finska vinterkriget 1939-1940. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Prins Bertil i marinens uniform. Prinsen var FC torpedbåten T 3 eller T 4. Bild Krigsarkivet i Stockholm

Prins Carl Johan Bernadotte, löjtnant i Livregementet till Häst, K 1 samt Dalregementet I 13. K 1 hade första kvartalet fått 9 av de först tillverkade pansarbilarna m/40 Lynx. När pansartrupperna blev ett eget truppslag blev han löjtnant även i detta truppslag. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

Kronprins Gustaf Adolf med Flygvapenchef Bengt Nordenskiöld. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Kronprins Gustaf Adolf med Hugo Cedershiöld, kommendant för Stockholms stads garnison, kontaktperson till utl militärattachéer samt adjutant till Gustaf V. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Kung Gustaf V, Kronprins Gustaf Adolf och prinsen Gustaf Adolf. Bild Krigsarkivet i Stockholm

Kronprins Gustaf Adolf med generalmajorHugo Cedershiöld (till höger) kommendant för Stockholms stads garnison, kontaktperson till utl militärattachéer samt adjutant till Gustaf V. Mannen i mitten är överste Folke Ericsson och man diskuterar stridsläget under Dalamanövern i mars 1945, dvs i samband med sista övningarna med de norska polistrupperna före invasionen av Norge som planerades till krigsslutet i april-maj samma år. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Kronprins Gustav Adolf och generalmajor Hugo Cederschiöld. Mannen i mitten är överste Folke Ericsson och man diskuterar stridsläget under Dalamanövern i mars 1945, dvs i samband med sista övningarna med de norska polistrupperna före invasionen av Norge som planerades till krigsslutet i april-maj samma år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges militär ledning under 1939 – 1945

Överbefälhavare:
Helge Jung
1944 – 1951 ( från Armen)
Helge Jung/Svenska Wikipdia
Olof Thörnell
1939 – 1944 ( från Armen )
Olof Thörnell/Svenska Wikipedia

Arméchefer:
Per Sylvan
1937 – 1940
Per Sylvan/Svenska Wikipedia
Ivar Holmquist
1940 – 1944
Ivar Holmquist/Svenska Wikipedia
Archibald Douglas
1944 – 1948
Archibald Douglas/Svenska Wikipedia

TAMM

Marinchef Fabian Tamm

Marinchef:
Fabian Tamm
1939 – 1945
Fabian Tamm/Svenska Wikipedia

Flygvapenchefer:
Torsten Friis
1 juli 1934–30 juni 1942
Torsten Friis/Svenska Wikipedia

Bengt Nordenskiöld
1 juli 1942–30 juni 1954
Bengt Nordenskiöld/Svenska Wikipedia

Bilder från webben där inget annat anges.

Överbefälhavare Helge Jung ( till höger på bilden ) tillsammans med Arméchefen Archibald Douglas.

Överbefälhavare Helge Jung ( till höger på bilden ) tillsammans med Arméchefen Archibald Douglas i fält under kriget. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

 

Holmquist 2

Arméchefer Ivar Holmquist i fält. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.