Etikettarkiv: 61 Sqn vid Hemswell

Nödlandning i Kopparverkshamnen den 26 september 1940

KOPPARVERKET 1940 BILD

Vraket efter planet iKopparverkshamnen, Helsingborg. Foto finns hos Magnus Löwenstein

Kvällen den 26 september 1940 samlades besättningarna från 77 Blenheim, Hampden, Wellington och Whitley för genomgång av nästa uppdrag. Målet utgjordes av olika tyska kanalhamnar. Vid denna tid var det ett vanligt mål, men föga populärt bland besättningarna. En av besättningarna denna kväll var P/O Earl med tre man som flög Hampden P2090 från 61 Sqn vid Hemswell.

Målen som skulle prioriteras vid nattens anfall var slagskeppet Scharnhorst i Kiel och en akvedukt i Dortmund-Emskanalen.

Vid 23-tiden den 26 september öppnade luftvärnet, båda sidor Öresund, eld mot främmande flyg som flög norrut mellan Danmark och Sverige. Elden var intensiv från tyska batteriet norr om Köpenhamn. Ett av flygplan flög in över den svenska sida utanför Fortuna och passerade på nordlig kurs över Råå när det plötsligt vände och flög söderut. Det förlorade höjd och strök över vågtopparna när det slog i en stolpe, som utnyttjades för garnfiske.

Den 27 september efter midnatt halverade flygplanet i vattnet utanför Kopparverket söder om Helsingborg. Omedelbart efter haveriet siktades en nödraket men därefter var allt stilla. Vädret var ogynnsamt för en räddningsaktion, då det blåste kraftigt och sjön gick hög.

Vad som hände med P2090 över Kiel och varför planet vände och flög söderut är oklart och lär aldrig kunna klarläggas. När flygplansvraket lokaliserades i Kopparverkshamn fanns inga bomber ombord. Om de fällts över målet eller nödfällts senare är osäkert. Planet lyftes och bärgades in till kajen där man kunde konstatera att flygplanet träffats av flera skott från luftvärn och att vänstra motorn hade slitits bort men bortsett från det var flygplanet tämligen intakt. I samband med draggningen efter den saknade motorn påträffades kroppen efter en i besättningen tillsammans med den saknade Pegasusmotorn. Ytterligare två besättningsmän påträffades under de följande dagarna.

De förolyckade begravdes den 7 oktober på Pålsjö kyrkogård.

Svenska myndigheter hade fått information om att besättningen utgjordes av fyra man. Den fjärde, förare P/O Earl, hittades inte under de fortsatta spaningarna i vattnet utanför Helsingborg, först i slutet av november påträffades kroppen efter den saknade föraren P/O Earl vid Onsala-Sandö söder om Göteborg. begravdes den 26 november i Onsala. Kvarlevorna har senare flyttats till Kviberg i Göteborg.