Kategoriarkiv: Videoklipp

Hansa katastrofen den 24 november 1944

 

HANSA

S/S Hansa. Bild SMM Fo101850A

örnen

Aerotransports passagerarplan Örnen

Klicka på bilden för större version.

Den 24 november 1944 förliste Ångfartygsaktiebolaget Gotlands ångfartyg Hansa utanför den gotländska kusten. Av 86 (63 passagerare och 23 besättningsmän) ombordvarande överlevde endast två. Biträdande andre styrmannen Arne Thuresson låg och sov i fartygets radiohytt och räddades mirakulöst genom att hela radiohytten vid explosionen slets loss från fartyget. Den andre överlevande var passageraren Arne Mohlin. Mohlin var inte enbart passagerare – han var militär på väg tillbaka till tjänstgöring på Gotland. Arne Mohlin slutade sin militära karriär som militärområdesbefälhavare för Övre Norrland i Boden.

På grund av dimma och hård sjö försenades Hansas ankomst till Visby. Hon skulle ha ankommit 8:30, men när man inte hört något från henne vid 10-tiden befarade man att något hänt allra minst att hon blivit minsprängd då orådet nyligen minröjts och minor var ovanliga mellan Gotland och fastlandet.

Aerotransports passagerarplan Örnen lyfte vid 11-tiden med uppmaning att spana efter Hansa. Piloten ombord på Örnen gjorde 12-tiden upptäckten av en gummibåt med två man i och vrakgods som han trodde kunde tillhöra Hansa.

Grov sjö och dålig sikt försvårade spaningarna och Örnens besättning tappade ett par gånger bort gummibåten innan de marina enheterna kom fram och kunde undsätta de ombordvarande.
De överlevande hade för militären berättat att de hade sett ett vitt sken som kunde ha varit en strålkastare. Senare framkom även att en signalpost skulle ha hört ljudet av dieselmotorerna från en ubåt. Man kunde dock inte trots efterspaningar finna denna ubåt eller spår av den.

Misstankarna om att Hansa hade gått på en mina låg nära till hands fram tills att förhören med kapten  Mohlin hållits där det framkom att man hade sett ett ljussken från en strålkastare. Då ersattes misstankarna om minan av att Hansa hade blivit torpederad i stället.

Spekulationerna om att det skulle ha funnits explosiv last ombord på Hansa och där med gjorde henne intressant att sänka visade sig riktiga. Ombord fanns 2 500 kilo nitrolit och detta skulle användas av militären på Gotland. Hansa hade bara rätt att ta 500 kilo åt gången.

Man har lyckats kartlägga att Hansa verkligen hade blivit torpederad utan sänktes av den rysk ubåten, L-21 under befäl av ubåtschefen Mogilevskij.

Omkomna besättningsmän:

Befälhavaren sjökapten; Martin Klintberg. Förste styrman; Sune Nordström. Andre styrman kapten; Adolf Lyth. Övermaskinist; Ernst Andersson. Andremaskinist; Carl Gardell. Rorgängare; Niklas Hejdenberg. Matroserna; Sigfrid Karlsson och Gunnar Ahlqvist. Lättmatros; Jens Ringbom. Jungmännen; Erik Karlsson och Gillis Jacobsson. Eldarna; Valter Hammerin, Ernst Vestberg, Johan Herman Johnsson och Erik Engström. Förestånderskan; Matilda Edström. Kokerskan; Greta Karlsson. Penteristen Ester Nilsson. Köksbiträdet Alva Selim. Servitrisen; Ulrika Desideria Vera Regnér. Akterstäderskan; Katarina Kyner. Städerskan; Maria Jakobsson.

De omkomna passagerarna var (i den ordning de är upptagna i Hansakommissionens betänkande och framkomna efter omfattande utredningar eftersom passagerarlista endast fördes på dem som bokat in första- eller andraklass hyttplatser):

Karl Einar Adolfsson, Gustaf Erik Andersson, Tage Gustaf Björk, John-Erik Boll, Allan Emil Bratt, Lars Sigfrid Börie, Sven Frank Evert Classon, Sven Åke Dahlberg, Gunnar Tage Duvander, Johan Axel Emilsson, Ingvar Fahlström, Elisabeth Fransson, Elsa Ida Maria Fröström, Gustaf Adolf Griborn, Torsten Gustavsson, Ragnar Halldén, Sven Emil Hansson, Sven Teodor Hasselberg, Erik Wilhelm Helin, Sven Bertil August Jakobsson, Gustaf Adolf Johansson, Karl Gustaf Erik Johansson, Lilo Johansson, Nils Gustaf och Anne-Maj Johansson, Stig Allan Johansson, Anders Sigfrid Karlsson, Ester(Ejan) Karlsson och hennes 6-åriga dotter Britt Karlsson, Ivan John Evert Karlsson, Evert Viktor Karlsson, Karl Henning Einar Karlsson, Sven Ture Karlsson, Gösta Edvard Karlström, Karl Georg Wilhelm Kjellander, Karl Bertil Kronholm, Axel Bertil Källström, Johan Erik Larsson, Evert Gottfrid Lind, Sven Olof Lennart Lindén, David Yngve Torvald Lindén, Rolf Lindvist, Karl Einar Lindström, Karl Albert Nilsson, Fredrik Uno Näslund, Almida Viktoria Olofsson, Axel Christian Olsson, John Olsson (metodistpastor), John Olsson (sjökapten), Harald Lambert Oredsson, Helge Manfred Persson, Karl Emanuel Pettersson, Bengt Paul Karl Scheel, Åke Alf Håkan Sjöholm, Sven Erik Vilhelm Strand, Erik Johan Oskar Söderberg, Ragnar Thimgren, Bengt Gustaf Törnblom, Bertil Wickman, Anna Maria Wäpling , Hans Gustaf Åberg och Rune Öhman.

 

Tidningsaffischer från Hansa katastrofen.

 

Se reportage om S/S Hansa på YouTub

 

Läs mer på webben.

Hansakatastrofen/ Svenska Wikipedia

S/S Hansa/Svenska Wikipedia

Hansakatastrofen/Gotland.net

Hansakatastrofen/Tjelvar.se/Marinen

Hansakatastrofen/Compunews.com

S.S Mogilevskij/Compunews.com

HMS Ulven olyckan den 15 april 1943

 

Klicka på bilden för större version.

Den svenska ubåten HMS Ulven, försvinner den 15 april 1943, först den 5 maj hittas hon minsprängd på svenskt vatten utanför Marstrand efter tre veckors sökande, ingen i besättningen på 33 man överlevde.

Natten till den 16 april gick officerare runt på öarna och vädjade fiskare om hjälp, varenda tillgänglig fiskebåt med besättning ställde upp och gick ut för att bistå marinen. Trots ett  intensivt sökande efter Ulven återfanns  vraket  först den 5 maj sydväst om Stora Pölsan  utanför Göteborgs norra skärgård av fiskebåten GG 195 Normy med skeppare Manne Johansson och hans besättning,

Efter tre veckors intensivt sökande var gåtan om Ulvens tragiska försvinnande löst. Ulven var sprängd i förskeppet av en förankrad tysk mina och hade gått till botten med sådan kraft att den hade tryckt in hela förstäven i bergbotten.

Cirka 1 500 man deltog  i sökandet efter Ulven  och var det största räddningsoperation som någonsin organiserats vid denna tid i Sverige.

Efter upplyftning och bärgning fördes Ulven långsamt genom Göteborgs skärgård.  Först den 2 augusti var Ulven helt bärgad och torrlagd, och de 33 omkomna besättningsmännen kunde samtliga omhändertas. Endast ubåtens  kock klarade sig undan katastrofen, i och med att han satt i arrest vid det aktuella tillfället.

De omkomna jordfästes den 4 augusti 1943.

Omkomna:

Kapten; Eskil Gustav Hedelius. Löjtnant; Lennart Westerlund. Flaggubåtsstyrman; Vilhelm Jansson. Ubåtsstyrman; Tage Malm. Flaggubåtsmaskinist; Erik Lindgren. Fänrik; Stig Liljegren. Torpedmästare; Sven Andersson. Ubåtsmaskinister;  John Olsson, Nils Amboldt, Gustav Roslund och Arne Jönsson. Furirer: Gösta Pettersson, Stig Greko, Bror Björkqvist, Bengt Nicklasson, Hjalmar Ekström, Nils Hallberg, Oskar Lindsjö, Karl Nilsson, Karl Bolander, och Sten Jansson. Sjömännen:  Helge Larsson, Karl Strömberg, Ove Strömberg, Erik Flodin,  Karl Löwenborg,
Karl Rydberg, Ove Persson och Karl Holm. Värnpliktiga; Alf Utbult, Johan Andersson. Karl Andersson och Lars-Erik Tornberg.

Läs mer på webben. Det finns mycket mer att läsa än dessa länkar om olyckan på webben.

HMS Ulven/Svensk Wikipedia

Ulvenkatastrofen/Svenska Wikipedia

Ulven förlisningen/Svt.se/Nyhete

Se reportage om Ulven på YouTub

 

 

 

Falsterbokanalen öppnande 1941

FALSTERBO

Bild från webben.

Falsterbokanalen öppnas 1941 för att skydda sjöfarten mot minorna ute på Kattegatt.
Vid andra världskrigets utbrott vägrade Tyskland respektera den svenska territorialvattengränsen på fyra sjömil, utan hävdade en tremilagräns. För svensk sjöfart var det en väsentlig skillnad då alla fartyg med ett djupgående på mellan 4 och 7 meter kunde passera inom fyrmilsgränsen men inte inom tremilagränsen utanför Falsterbonäset.

Den 25 november 1939 utlade tyskarna mineringar in till den svenska tremilagränsen vid Falsterbonäset. Detta betydde att svenska handelsfartyg inte säkert kunde komma in i eller ut ur Östersjön. Den 17 november 1939 fick Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uppdraget att utreda ett kanalbygge och beslut om bygget togs den 22 december samma år. Den 3 januari 1940 startade arbetena. Den 1 augusti 1941 passerade den första passagerarbåten genom kanalen, men farleden var helt färdigbyggd först ett år senare.

 

Läs mer på webben:

Falsterbokanalen ur Sydsvenskan

Falsterbokanalen Svenska Wikipedia.

Armasjärviolyckan den 24 oktober 1940

 

OLYCKA

Armasjärviolyckan 1940

Armasjärviolyckan den 24 oktober 1940 är en av de svåraste olyckor som drabbat det svenska försvaret i fredstid, under beredskapstiden Olyckan inträffade på sjön Armasjärvi, vid Övertorneå då en färja förliste och 46 män förolyckades. Färja  var avsedd för 40 man men transporterade 102 man.

Olyckan skedde då ett ingenjörskompani ur Bodens ingenjörregemente skulle färjas över från västra till östra sidan av sjön, där förläggningen låg. De två plutoner på omkring 100 man, blev beordrade att kliva på färjan, trots att färjkarlen protesterat och hävdat att färjan bara var dimensionerad för cirka hälften. Halvvägs ut på den kilometerbreda sjön kantrade färjan. Vattnet var iskallt i älven, soldaterna var tungt utrustade och det blåste dessutom hårt. Av de 100 man som befann sig på färjan förolyckades 46 man, varav 44 soldater och två civila.

Kvarlevorna av de förolyckade fördes i kistor till järnvägsstationen i Övertorneå varifrån de sedan transporterades till sina respektive hemorter.

Befälet fänrik Ivan Pellijeff anklagades för oförstånd i tjänst under den krigsrätt som följde efter olyckan. Överlevande vittnade om att färjkarlen sagt till honom att färjan inte klarade fler än 40-50 personer och man hade uppfattat det som om befälet hade slagit bort anmärkningen med ett skämt.

Fänrik Pellijeff frikändes från allt ansvar.

Läs mer om Armasjärviolyckan på webben:

Armasjärviolyckan av Sven Norman

Bild vykort ur egen samling.

 

 

 

 

En dokumentärfilm om norrmän i Sverige under andra världskriget från SF arkiv

norge 2

En dokumentärfilm om norrmän i Sverige under andra världskriget. Norrmännen arbetar i skogen, på vägarna, går i yrkesskolor, utbildas till soldater m.m. Dykarutbildning – sjömansskap utbildas på skolskepp i Göteborg. Svenska Norgehjälpen. Norsk bokmånad mars 1944. Norskt gästspel på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm.

Se på filmen här genom att kicka på denna länk

Fem i tolv. Dokumentärfilm om Vidkun Quisling, Norges försvarsminister från SF arkiv

norge 1

Dokumentärfilm om Vidkun Quisling, Norges försvarsminister (utnämnde sig själv till statsminister 1940). Bildade Nasjonal Samling 1933. Bilder från den tyska invasionen i Norge.

Se på filmen här genom att kicka på denna länk