Kategoriarkiv: Tyska nödlandare

En tysk tremotorig Ju 52 havererar vid I 17 övningsfält 1940 i Uddevalla

Bild från webben.

 

I 17 kasern gård. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

40 mm Boforskanon. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

 

Resterna av det störtade planet. Foto: UDDEVALLA HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV

Resterna av det störtade planet. Bild från Tyska nödlandare 1939 – 1945 av Bo Widfeldt

Resterna av det störtade planet. Bild från Tyska nödlandare 1939 – 1945 av Bo Widfeldt

Den 14 april 1940 totalhavererade en tremotorig Ju 52 vid I 17 övningsfält. Junkern hade kommit in över Bohus regementet på cirka 400 meters höjd. På regementet var mar man i full färd med mobilisering och kassergården var fylld med folk. Ett infanterisförband med en 40 mm Boforskanon hade tre dagar tidigare anlänt till regementet. Personalen höll på med rikt övning då det tyska planet dök upp. Först avlossades några skott framför planet därefter besköts planet med verkanseld. Planet träffades i flygkroppen och ett skott träffade höger vinge där det uppstod brand. Planet vek sig och havererade vid en bergsvägg invid kasernen på övningsfältet vid Samneröd.

De tre ombord varande Uffz. Ernst Lück, Uffz. Heinz Priehäusser och Uffz. Reinhold Buchhorn omkom vid kraschen. Kvarlevorna placerades först i två kistor men vid jordfästningen vid Sigelhults kyrkogård den 23 april användes tre kistor. Kistorna placerades i gemensam grav under militära hedersbetygelser. Kvarlevorna flyttades 1966 till Kviberg i Göteborg.

Vrakdelarna efter planet transporterades ner till kasernområdet vid I 17 och på bergäran från de tyska myndigheterna skickades resterna på järnväg till Tyskland den 14 november 1940.

Uffz = Underoffizer (underofficer)

 

 

Tysk flygolycka i Östersjön 1939

do_18_d-3

Dornier Do 18. Bild från webben.

Den 26 februari 1939 resulterade den tyska flyg aktiviteten över Östersjön i att ett obemannat flygplansvrak flöt iland vid Högby på Ölands norra ostkust. Flottans radiostation i Karlskrona hade veckan innan uppfattat meddelande om att ett tyskt militärplan hade störtat söder om Öland. Planet var av typ Dornier Do 18 och hade troligen övergivits av sin besättning den 23 februari i vattnen mellan Öland och Gotland. Besättningen räddades av tyska örlogsfartyg och vraket bärgades i slutet av mars av det tyska depåfartyget Greif.

Tysk nödlandning den 26 februari 1944

Ju88A-17

Junker Ju 88 A-17. Bild från webben.

En Junker Ju 88 A-17 från 7./KG 77 med tremans besättning, saknades den 26 februari 1944 i samband med en övning i nattligt anfall mot den 27 ubåtsflottiljen. Den 24 maj påträffade ett av den svenska marinens fartyg kroppen efter Uffz. Hans-Jürgen Wiering utanför Gotland. Begravningen skedde efter identifiering ett par dagar senare i Visby. . Efter krigsslutet är graven flyttad till Trelleborg. Övriga två besättningsmän saknas fortfarande.

Besättning: Lt. Fritz Spittler (F) (MIA), Uffz. Hans-Jürgen Wiering (Bf) †, Uffz. Rudolf Ernzer (MIA)

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Lt = Leutnant (fänrik/officer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
F= Flugzeugführer (förare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

 

Tysk nödlandning den 30 augusti 1944

Junkers 88 G-1 nummer 7 a

Junkers 88 G-1. Bild rån webben.

Junkers 88 G-1 nummer 7

Junkers 88 G-1. Bild från webben.

Ett tyskt nattjaktplan av typ Junkers 88 G-1 tillhörande 4./NJG 3 havererade i Östersjön 50 km NNV om Stolpmünde den 30 augusti 1944 till följd av motorstörning. Troligen var planet ute på övningsflygning från sin bas i Danmark när olyckan inträffade. Enligt tyska dokument var det motorstörning som orsakade olyckan men det är troligt att det deltog i den nattliga jakten på allierat bombflyg. Radiotelegrafisten Gfr. Jamerau räddades av ett fartyg och fördes till Danmark. Föraren Ofhr. Gerhard Wartenberger hittades i havet vid Sysne på Gotland den 19 oktober. Redan den 1 september hade man funnit navigatören Ogfr. Karl Tugend drunknad även han vid Gotland. Båda begravdes vi Östergarn och deras gravplats har sedan flyttas till Trelleborg.

Besättning: Ofhr. Gerhard Wartenberger (F) †, Gfr. Jamerau (Bf), Ogfr. Karl Tugend †.

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofhr = Oberführer (brigadgeneral) (ser ut vara Waffen-SS-grad?)

Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)

Ogfr = Obergefreiter  (vicekorpral/manskap)

F = Flugzeugführer (förare)

Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)

 

 

 

Tysk nödlandning den 11 april 1944

JAKTPLAN

Messerschmitt Me 410. Bild från webben.

Den 11 april 1944 var en händelserik dag i Skåne. Över 900 bombplan ur USAAF sänds mot olika mål i Tyskland. Efter anfallet saknades 60 plan och nio av dessa hamnade i Sverige. Under förföljande av de amerikanska bomförbanden kom en Messerschmitt Me 410B-1, 3U+KM, att passera in vid Simrishamn. Under överflygningen av Sölvesborg öppnade luftvärnet eld och det tyska planet träffades och totalhavererade. De båda tyskarna ombord omkom omedelbart vid kraschen. Efter en stund upptäcktes att en svensk värnpliktig, Nils Einar Ebbe Holmberg, saknades. Han ingick i flygfältsplutonen och hade på sin cykel varit på väg från sin förläggning till flygfältet när det tyska planet havererade. Senare framkom att Holmberg hade träffats av flygplanet när detta slog ner mitt på den lilla vägen som ledde till flygfältet i Sövde. Tyskarna begravdes först i Sövde men kvarlevorna flyttades 1966 till Trelleborg.

Besättning: Fw. Josef Kaulartz (F) †, Fw. Max Werner Schultz (Bf) †.

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Fw = Feldwebel (furir/underofficer)
F = Flugzeugführer (förare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)

Messerschmitt Me 410B-1 nummer

Ytterligare en bild på Messerschmitt Me 410B-1. Bild från webben.

 

 

 

Tysk nödlandning den 22 januari 1944

JU 88 A RÄTT BILD nr 4

Junkers Ju 88 A – 12 . Bild från webben.

Under en flygövning den 22 januari 1944 med en Junkers Ju 88 A – 12 (NA+QB) ur FFS B 34 utanför Kastrup i Danmark havererade planet i Östersjön och samtliga i besättningen omkom. Kvarlevorna efter Gfr. Bernhard Vieth återfanns redan samma dag på svenskt farvatten och begravdes sedan den 29 januari på Norra Kyrkogården i Trelleborg. De övriga tre förolyckade besättningsmännen är fortfarande rapporterade som saknade.

Besättning: Ofw. Wilhelm Matetzki (FL) (MIA), Gfr. Stefan Smalders (BfL) (MIA),
Gefr. Bernhard Vieth (Bs) †, Gfr. Heinz Cronauer (Bs) (MIA)

TYSK KRIGSGRAV

Gefr. Bernhard Vieth grav på Trelleborgs kyrkogård. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofw = Oberfeldwebel (överfurir/underofficer)
Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)
Gefr = Gefreiter (vicekorpral)
FL= Flugzeugführer (förare)
BfL = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
Bs = Bordschütze (flygskytt)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

Tysk nödlandning den 29 september 1943

 

25.9.1941 Bildfolge: Ein Oberbürgermeister fliegt an die Front. Oberbürgermeister, Kreisleiter Dr. Rickel besucht das Lehrgeschwader 1, das seine Friedensgarnison in Greifswald hat, bei seinem Einsatz in Griechenland und Afrika. Rückflug von Afrika. In dichtem Verbandsflug geht es dem europäischen Kontinent zu. Ju 88, die Beherrscherin des östlichen Mittelmeeres! Die Ju 88 des Geschwaderkommodore [Major Friedrich Karl Knust] auf dem Rückflug von Afrika

Junker 88A-4. Bild från webben.

En Junker 88A-4 med fyra mans besättning havererade den 29 september 1943 i vattnet en kilometer utanför Kahlberg numera Krynica Morska i Polen). Hela besättningen omkom och den 20 november återfanns kroppen efter spanaren Uffz. Erich Gluch vid Ungskär. Begravningar äger rum i Torhamn den 27 november (senare flyttades graven till Trelleborg). Två av flygarna begravdes i Tyskland medan den tredje fortfarande är saknad.

Besättning: Olt. Adolf Bäumer (F) (MIA), Uffz. Erich Gluch (B) †, Uffz. Hans Horster (Bf) †Tyskland, Fl. Alfons Engmann (Bs) †.

Förkortningar:

Olt = Oberleutnant (löjtnant/officer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
Fl = Flieger (menig/manskap)
F = Flugzeugführer (förare)
B = Beobachter (navigatör/spanare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
Bs = Bordschütze (flygskytt)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Tysk nödlandning den 14 juli 1941

Ju 52 3m nummer 1

Junkers Ju 52/3m. Bild från webben.

Den 14 juli 1941 över södra Öresund havererade en Junkers Ju 52/3m med fem mans besättning. Samtliga omkom och Ofw. Martin Speigl påträffades senare vid Kögebukten. Begravning skede den 9 augusti i Ystad. Efter krigsslutet är graven flyttad till Trelleborg. Ytterligare två man påträffades och ligger begravda i Danmark medan två andra fortfarande saknas.

Besättning: Ofw. Martin Speigl †, Uffz. d.R Hans Tkalec †Danmark , Uffz. Helmut Wirth (MIA),
Gfr. Viktor Lechner (MIA), Heinz Rutenberg †Danmark.

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofw = Oberfeldwebel (överfurir/underofficer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)
MIA =  Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

Tysk nödlandning den 14 mars 1943

BV 138 RÄTT BILD nr 2

Flygplanstyp BV 138C. Bild från webben.

Den 14 mars 1943 havererade en BV 138C, BD+EU tillhörande Erg.Kü.Fl.St. under en övningsflygning utanför Köpenhamn. Planet hade en besättning på fyra man. Samtliga ombord omkom vid kraschen. En av piloterna Lt. Anton Lang hittades vid Hällevik och begravdes på Norra Kyrkogården i Trelleborg den 24 maj. Övriga tre besättnings män återfanns även de och begravdes i Danmark.

Besättning: Lt. Anton Lang (F) †, Lt. Werner Stangeberg (F) †Danmark,
Fw. Georg Keller (Bm) †Danmark, Uffz. Hans Joachim Neuman (Bm) †Danmark.

TYSK KRIGSGRAV

Lt. Anton Lang grav på Trelleborgs kyrkogård. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Lt = Leutnant (fänrik/officer)
Fw = Feldwebel (furir/underofficer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
F = Flugzeugführer (förare)
Bm = Bordmechaniker (färdmekaniker)

 

Första tyska nödlandade på svenskt område den 22 september 1939

Heinkel_He_60

Heinkel He 60. Det var nog det enda plan som Göring inte hade kontroll på utan som helt flögs av tyska marinens piloter och som användes ombord på fartygen fram till 1939/1940 då det ersattes av Arado Ar 196. Bild från webben.

JJJJJJJ - Kopia - Kopia

Från vänster Olt. zur See Helmuth von Rabenau, en svensk officer och Olt. Gerhardt Grosse. Bild ur Nödlandning. Främmande flyg i Sverige under andra världskriget av Bo Widfeldt och Rolph Wegmann.

Första tyska plan som nödlandade på svenskt område efter själva krigsutbrottet 1939 skede den 22 september och var en flottörförsedd Heinkel He 60. Efter motorstörningar tvingades planet utanför Ystad. I den sydliga vinden drev planet snabbt in mot den svenska kusten där jagaren Vidar mötte upp för in bogsering till Ystad. Besättningen på planet bestod av Olt. zur See Helmuth von Rabenau samt Olt. Gerhardt Grosse.

Båda omhändertogs och internerades vid Kronobergshed fram till början av juni 1940 då de sändes tillbaka till Tyskland. Även planet återlämnades till Tyskland den 4 november 1940.