Kategoriarkiv: Svenskspråkiga befolkningen i Estland

Sverige och flyktingar från Estland. Del 2

 

ESTNISKA FLYKTINGAR bild

Samma dag som transportskutan Triina anlände till Stockholm den 22 september 1944 överlastad med estlandssvenska och estniska flyktingar från Tallinn, (bilden), tågade Röda armén in i den estniska huvudstaden. De få svenskar som inte hade lyckats ta sig över Östersjön blev isolerade under den kommunistiska regimen.Bild från webben. Foto: Fotograf okänd. / Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänners arkiv. (Ingen upphovsrätt)

Under hela kriget överfördes i etapper större delen av den svenskspråkiga befolkningen i Estland på 7 000 människor. Men när den tyska ockupationen av de baltiska länderna på eftersommaren 1941 började ge vika för de framryckande ryssarna, passade 30 000 människor på – innan de senare på nytt etablerade sitt välde i Estland, Lettland och Litauen – att under loppet av ett par månader fly över till Sverige. De kom i småfartyg och över huvud taget i vad som kunde flyta. Man räknar med att tvåtusen gick under i höststormarna på Östersjön. De flesta tog sig rakt över till Gotland, men många hamnade i så lågt upp som Örnsköldsvik.