Kategoriarkiv: Sprängbomber

De olika bombtyperna / Sprängbomber Del 1

Bomber är konstruerade och dimensionerade med hänsyn till de mål, mot vilka de är avsedda. Man särskiljer på fyra bombtyper; sprängbomber, minbomber, brandbomber och gasbomber.

Sprängbomber består av en bombkropp- med relativt tjocka väggar och en inuti denna befintlig sprängsats, i regel av trotyl. Bombvikten varierar mellan 10-25 kg. Bomberna är försedda med känsliga nedslagsrör, som gör att den briserar mot mark eller vatten, innan den hinner tränga ned, varvid bombkroppen sprängs sönder i ett stort antal stycken – skrot. De används i regel mot levande mål, som är oskyddade, t ex människor på gator och öppna platser, trupper o s v.

Sprängbomber kan även användas mot levande mål under mindre motståndskraftiga täckningar. De är då inställda för fördröjd brisad, d v s så, att brisaden inträffar först när bomben trängt genom täckningen.