Kategoriarkiv: Minsvepare (mindre)

Svenska minsvepare (mindre) M15 – M26 (40-båtarna) under kriget. Del 9

HMS M23. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200143.

HMS M23, i tjänst 1941- 1989.

HMS M24. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo199728.

HMS M24, i tjänst 1941 – 2004.

HMS M25. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200146.

HMS M25, i tjänst 1941 – 2004.

HMS M26, i tjänst 1941 – 1989. Bild saknas.

 

Svenska minsvepare (mindre) M15 – M26 (40-båtarna) under kriget. Del 8

HMS M19. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88440AB.

HMS M19, i tjänst 1942 – 1965.

HMS M20. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo195018.

HMS M20, i tjänst 1941 – museifartyg, ägs av Statens maritima museer, förvaltas och drivs sedan 2005 av föreningen M20.

HMS M21. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200136.

HMS M21, i tjänst 1942 – 2007.

HMS M22. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200142.

HMS M22, i tjänst 1941 – 2004.

 

 

Svenska minsvepare (mindre) M15 – M26 (40-båtarna) under kriget. Del 7

HMS M15. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200128.

HMS M15, i tjänst 1941 – 1984.

 

HMS M16. Bild Curt S Ohlsson.

HMS M16, i tjänst 1941 – 1984

HMS M17. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200132.

HMS M17, i tjänst 1941 – 1986.

HMS M18. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88518AB.

HMS M18, i tjänst 1941 – 1986.

 

Svenska minsvepare (mindre) M3 – M14 (39-båtarna) under kriget. Del 6

HMS M11. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo24136.

HMS M11, i tjänst 1940 – 1957.

HMS M12, i tjänst 1941 – 1957. Bild saknas.

HMS M13. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200127.

HMS M13, i tjänst 1941 – 1959.

HMS M14. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88517A.

HMS M14, i tjänst 1941 – 1959

 

Svenska minsvepare (mindre) M3 – M14 (39-båtarna) under kriget. Del 5

HMS M7. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo49491A.

HMS M7, i tjänat 1940 – 1959.

HMS M8, i tjänat 1941 – 1959. Bild saknas.

HMS M9. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88516A.

HMS M9, i tjänst 1940 – 1960.

HMS M10. Bild från nätet. M10 är här om målad och bilder är från 50-talet.

HMS M10, i tjänst 1941 – 1960.

 

Svenska minsvepare (mindre) M3 – M14 (39-båtarna) under kriget. Del 4

HMS M3. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88512A.

HMS M3, i tjänst 1940 – 1955.

HMS M4. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200123.

HMS M4, i tjänat 1941 – 1955.

HMS M5. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200125.

HMS M5, i tjänst 1940 – 1955.

HMS M6. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200126.

HMS M6, i tjänst 1941- 1955.

 

Svenska minsvepare (mindre) M1 – M2 under kriget. Del 3

HMS M1. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo113836C.

HMS M1, i tjänst 1938 – 1952.

 

HMS M2. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo56193A.

HMS M2, i tjänst 1938 – 1953.