Kategoriarkiv: Gasbomber

De olika bombtyperna / Gasbomber Del 4

Gasbomber har i allmänhet samma vikt som minbomberna. Enligt gängse uppgifter fodras för gasbeläggning av ett område av 10 kvadratkilometer en gasmängd motsvarande 120 ton gas. Då bomben till 70 % av sin vikt kan innehålla gas, skulle sålunda för gasbeläggning av den angivna ytan krävas en bomblast på 170 ton. Detta motsvarar den sammanlagda lastförmågan hos 170 medeltunga bombplan. Det krävs sålunda ungefär lika många bombplan för en effektiv gasbeläggning av stadsbebyggelsen i Malmö.