Kategoriarkiv: Byggnader

Den första Sankt Eriks-Mässan öppnas i Stockholm 1943

Sankt Eriks-Mässa troligen från senare delen av 1940-talet. Bild vykort i privat samling.

Kungl. Tennishallen mellan 1943 – 1944. Bild Kungliga Tennishallens arkiv.

Den första Sankt Eriks-Mässan öppnas i Stockholm den 28 augusti 1943 och hålls i Kungliga Tennishallen.

Sankt Eriks-Mässan (även S:t Eriks-Mässan eller S:t Eriksmässan) var en årlig, internationell konsumentvarumässa som började  vid  Lidingövägen på Storängsbotten  i  Stockholm. Mässan flyttade 1970 till nybyggda lokaler i Älvsjö och bytte 1976 namn till Stockholmsmässan.

Bröderna Börje och Folke Claeson fick idén till att starta mässverksamhet i Stockholm i början av 1940-talet när de var i Europa för att besöka olika mässor. Förebild var bland annat var Leipziger- Muster-Messe som officiellt arrangerade årliga produktmässor sedan 1895. Mässan döptes efter Stockholms skyddshelgon Sankt Erik till Sankt Eriks-Mässan. Man hyrde den då nybyggda Kungliga Tennishallen vid Storängsbotten och invigde 1943 den första mässan. Under mässan i september 1944 premiärvisades här nya Volvo PV444.

Falsterbokanalen öppnande 1941

FALSTERBO

Bild från webben.

Falsterbokanalen öppnas 1941 för att skydda sjöfarten mot minorna ute på Kattegatt.
Vid andra världskrigets utbrott vägrade Tyskland respektera den svenska territorialvattengränsen på fyra sjömil, utan hävdade en tremilagräns. För svensk sjöfart var det en väsentlig skillnad då alla fartyg med ett djupgående på mellan 4 och 7 meter kunde passera inom fyrmilsgränsen men inte inom tremilagränsen utanför Falsterbonäset.

Den 25 november 1939 utlade tyskarna mineringar in till den svenska tremilagränsen vid Falsterbonäset. Detta betydde att svenska handelsfartyg inte säkert kunde komma in i eller ut ur Östersjön. Den 17 november 1939 fick Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uppdraget att utreda ett kanalbygge och beslut om bygget togs den 22 december samma år. Den 3 januari 1940 startade arbetena. Den 1 augusti 1941 passerade den första passagerarbåten genom kanalen, men farleden var helt färdigbyggd först ett år senare.

 

Läs mer på webben:

Falsterbokanalen ur Sydsvenskan

Falsterbokanalen Svenska Wikipedia.

Teater

 

MALMÖ 44

Malmö Stadsteater 1944. Bild från webben.

 

Teaterlivet i Sverige under krigsåren omfattade det mesta, från den stora dramatiken till lokalrevy. Tidens allvar satte förstås spår i många teatrars repertoar och  speglade och kommenterade världshändelserna på olika sätt.

Nya scener såg dagens ljus . Malmö Stadsteater, Europas då största, byggdes under kriget och invigdes 1944.

Se byggandet av Malmö Stadsteater

Bland revyerna blev Staffan Tjernelds “Revytidningen Taggen”  omtalad för sina inlägg i dagsdebatten och Karl-Gerhards “Gullregn för sin trojanska häst (se separat artikel). Revyer med lokala förmågor och annan  amatörteater spelades på många håll i landet, och folkparkerna var livligt besökta. Dit gick man inte bara för att dans och kasta pil., utan även för att höra då tidens stora namn inom musiken som bland annat Ulla Billquist, Alice Babs med flera.

Buskisteatern blomstrade på friluftsscenerna och Julia Caesar var landets okrönta drottning och 1941 lanserades på Casioteatern i Stockholm crazy-revyn med Gösta Bernhard,  Carl-Gustav Lindstedt med flera.

Under krigsåren får man ej glömma att många artister turnerade land och rike runt för att underhålla soldater i fält, men även på primitiva scener ute i skogen spelade och sjöng beredskapsmännen för varandra.

.

Tyska konsulatet i Helsingborg

BILD 1 X

Tyska konsulatet,i Helsingborg. Originalbild i Möllevångsgillets arkiv i Helsingborg

Tyska konsulatet, mitt i Helsingborg. Byggnaden som i dag kallas konsul Perssons villa, var säte för det tyska konsulatet under andra världskriget. Konsul var just den nämnde Persson. Bilden är kanske inte precis den som alla uppskattade. Bland flaggorna syns den preussiska flagan samt hakkorsflaggan. Riktigt när bilden är tagen är inte fastställd. Uppe i Landborgsbranten, precis bakom hakkorsflaggan kom en Helsingborgs försvarslinjer att löpa fram.