Kategoriarkiv: Agenter/Spioner

Gestapospion Dagmar Imgart

DAGMAR 1

Gestapospion Dagmar Imgart, född Atterling. Bild från ArkivCentrum Örebro län.

Hösten 1954 stod en svensktysk kvinna inför rätta i den tyska jurydomstolen i Kessel, anklagad för att i egenskap av angivare sänt människor i döden. Den åtalade var Örebros egen Gestapospion Dagmar Imgart, född Atterling i Ramsberg (född 1896 och död 1980 i Bensheim, Tyskland) med agentnamnet V14Babs.

Dagmar Imgart var under perioden 1941-1944 angivare åt Tysklands hemliga polis, Gestapo, i staden Giessen och i Berlin. Efter krigsslutet ställdes hon vid tre tillfällen in för rätta.

Hon var född i Ramsberg och flyttade sedan med sin familj till Örebro i tidig ålder. Under en språkresa till Stettin 1922 träffade hon sin blivande man, lärare och arkivarien Otto Imgart. De gifter sig, fick en dotter, och bodde under en längre tid i tyska Halberstadt. Familjen flyttade till Giessen 1936.

Dagmar kom i början av 1940-talet i kontakt med en inflytelserik tysk underlöjtnant som hjälpte henne med utresetillstånd till Sverige. Alla dessa resor till och från Tyskland föranledde medarbetare inom Gestapo i  Giessen  att fråga om hon var intresserad av att arbeta för dem och Dagmar tackade ja. Hennes täcknamn blev V14Babs. ”Babs” var ett smeknamn hon hade som ung under sin uppväxt i Örebro.

Via sin make Otto Imgart introducerades Dagmar i ett litterärt sällskap, ”Fredenskretsen” vars medlemmar träffades kontinuerligt hemma hos Alfred Kaufmanns i centrala Giessen. Gestapo gav Dagmar i uppdrag att delta i deras sammankomster för att observera deltagarna och vidarebefordra upplysningar om regimkritiska uttalande.

Informationen från dessa möten ledde till att den 6 februari 1942 greps kretsens medlemmar. Två av kretsens medlemmar dömdes till döden och nio fängelse- eller tukthusstraff. Ett år senare, sommaren 1943 förrådde Dagmar en katolsk präst, fader Metzger i Berlinförorten Wedding. Även han dömdes till döden samt att ett antal personer i hans omgivning frihetsberövandes.

Att hon allierade sig med Gestapo verkar framförallt ha att göra med hennes stora bekräftelsebehov, att hon ville öka på sitt anseende i samhället. Samtidigt var det viktigt för henne att kunna resa ”fritt” fram och tillbaka mellan Tyskland och Sverige under krigsåren vilket hennes samarbete med Gestapo möjliggjorde.

Dagmar Imgart dömdes 1947 till tio års arbetsläger, men släpptes fri hösten 1950 med anledning av en allmän amnesti. Hon åtalades igen 1951 men frikändes från alla åtalspunkter. 1954 var det dags igen för ett tredje rättsprocess, denna gång dömdes hon till 15 månaders fängelse.

Ända fram till sin död erkände aldrig Dagmar Imgart att hon arbetat för Gestapo under kriget. Hon dog i Bensheim söder om Frankfurt och fick sitt sista vilorum på kyrkogården i Örebro.

Ni som vill läsa mera rekommenderar jag denna bok:

Svenska i Gestapos tjänst. V140 Babs
av Johan Perwe

 

 

 

 

 

 

 

Tyska Geheimschreibern för krypterad telegramtrafik

BILD 1

Den andra bilder visar den tyska Geheimschreibern som användes av tyskarna under andra världskriget för krypterad telegramtrafik. Det var en sådan maskin som matematikern Arne Beurling lyckades skapa efter att ha krypterat den tyska telegramtrafiken.

Bilder från Armémuseum utställning “Krig och fred 1900-talet”.

Bild och text Militärhistoriker Jan Waernberg.

Tysk krypteringsmaskin Enigma

KRYPTERING

Tysk krypteringsmaskin Enigma med fyra hjul för inställning av koden. Den användes av alla tyska krigsförband i fält samt ubåtar. Med hjälp från Polen och Frankrike lyckades brittiska krypterare vid Bletchley Park forcera den tyska koden och återskapa Enigmamaskinen. Det var mycket detta som avgjorde slaget om Atlanten och kriget mot de dödliga tyska ubåtarna.

Bilder från Armémuseum utställning “Krig och fred 1900-talet”.

Bild och text Militärhistoriker Jan Waernberg.

Professor Arne Beurling knäckte de tyska koderna

KNÄKTE TYSKA KODEN

Professor Arne Beurling. Bild från webben.

Svenska Televerket ställdes till tyskarnas förfogande under kriget, dock avlyssnades samtalen och det skrevs  kopior på alla telegram. Efter ett tag började tyskarna  sända sina meddelanden med en komplicerad chifferkod. Mattesnillet, professor Arne Beurling, lyckades dock  lösa denna och till slut arbetade över 500 personer med den tyska telegramtrafiken. Efter kriget gjorde Beurling akademisk karriär i USA, där han arbetade i Albert Einsteins arbetsrum.

 

Explosion på Krylbo station den 19 juli 1941

krylbo

Den största kratern. Den var 10 meter i diameter och 2,35 m djup. Den uppstod under den vagn som först sprang i luften klockan 05.05 den 19 juli 1941. Tåget hade kommit in klockan 04.58 på Krylbo bangård på väg mot Torneå och Finland. Bilden är fotograferad ur Säpos arkiv.

Den 19 juli 1941, ett tåg med last av tysk ammunition exploderar på Krylbo station. Tåget exploderar då det står uppställt.
Ett tyskt tåg lastat med ammunition, med destination Torneå i Finland, exploderade i närheten av Krylbos järnvägsstation. Explosionen, som började med brand i vagnarna, var omfattande och 24 personer skadades men ingen människa dödades tack vare att ett biträdde bogserat bort de brinnande vagnarna från stationsområdet innan de hunnit explodera. Många krossades fönsterrutor krossades över hela orten. Flera kratrar uppstod och den största var 2,5 meter djup och 10 meter bred.

En ung officer från Dalregementet , Bror von Vegesack ledde saneringsarbetet för att omhänderta oexploderad ammunition som låg utspridd. Ammunition och delar från järnvägsvagnarna hittades senare flera kilometer från Krylbo station.
Man vet ännu inte varför vagnarna exploderade. Vissa tror att det var ett sabotage av brittiska agenter, men det finns inga bevis för detta. Enligt den teorin skulle brittiska Special Operations Executive, SOE, varit ansvarigt för sprängningen. Den utredning som gjordes 1941 samt flertalet senare rapporter pekar dock mot att det var en olyckshändelse, med varmgång i ett hjullager alternativt gnistbildning vid bromsning som i sin tur orsakade en brand i de krutsäckar som transporterades. Den utredning som gjordes efter explosionen blev helt offentlig först år 2011, 70 år efter händelsen.

Länka att läsa mer Krylbo olyckan på webben:

Krylbo olyckan. Avesta Tidning

Krylbo olycka. PerrasMotorNostalgi

Krylbo olyckan Svenska Cyclopaedia

Krylbo olyckan. Civilforsvaret

Bilden ovan finns även i artikeln från Avesta Tidning.

 

 

Erika Wendt, svensk agent inom Abwehr

För större bild klicka på bilden.

Erika Wendt ( Erika Schwarze), var en ung, söt och levnadsglad tysk, och hon var en av Sveriges viktigaste spioner under andra världskriget. 1942 placerades hon vid Tyska legationen i Stockholm, som t sekreterare vid underrättelsetjänsten Abwehr. Redan samma år blev hon värvad av den svenska underrättelsetjänsten som gav henne kodnamnet ”Onkel”.

1944 var hon nära att avslöjas och gripas av Gestapo., men gick under jorden fram till krigsslutet, då hon beslutade sig för att stanna i Sverige.

Sin största bedrift utförde hon då hon, efter att tyskarna bytt utrustning och nycklar till krypteringsmaskinerna den 1 mars 1943, memorerade och överlämnade flera meddelanden i klartext, vilka den svenska underrättelsetjänsten utnyttjade för att knäcka de nya koderna.

Läs mer om Erika Wendt på webben:

Erika Wendt Svenska Wikipedia

Erika Went. Läs mer ingående om henne och andra personer kring henne

Boktips.
Erika Schwarze, Kodnamn Onkel (med efterskrift av Lena Svanberg)
Vera Efron, “Du en av oss”

 

 

John Lönnegren och Robert Paulsson, tyska agenter

BILD 10 X

John Lönnegren. Bild från webben.

John Lönnegren, var en svensk journalist och affärsman. 1944 anhölls han för spioneri men frikändes på grund av psykisk sjukdom. Lönnegren hade då gett 538 namn på flyktingar som flytt från Tyskland eller av Tyskland ockuperade områden till Abwehr, som sedan gav dem till Gestapo.

Robert Paulsson, Statens utlänningskommission, var en svensk underrättelseman och dubbelagent. Han fälldes för att under andra världskriget ha förmedlat information om flyktingar i Sverige till tysk Abwehr, som gav materialet vidare till Gestapo.
Robert Paulsson och John Lönnegren anhölls båda 1944 för spioneri.

Paulsson hade gett Lönnegren 538 namn på flyktingar som flytt från Tyskland eller av Tyskland ockuperade områden. Lönnegren gav i sin tur namnen till Abwehr, som sedan gav dem till Gestapo. Både Paulsson och Lönnegren befanns skyldiga. Paulsson fick villkorlig dom och avsked från sin tjänst vid Socialstyrelsens utlänningsbyrå .

Bild på Robert Paulsson söks.

Läs mer på webben.

John Lönnegren Svensk Wikipedia

Robert Paulsson Svensk Wikipedia

Alfred Frederick Rickman brittisk agent för SOE och Elsa Nanna Johansson

BILD 8 X

Alfred Frederick Rickman. Bild från webben.

BILD 9 X

Sprängämnen ämnade för Oxelösunds hamn. Bild från webben.

Alfred Frederick Rickman, arresterades den 19 april 1940, var en brittisk agent för SOE som var verksam i Sverige under andra världskriget. Alfred Rickman och hans svenska sekreterare och fästmö Elsa Nanna Johansson var inblandade i och dömdes i största hemlighet för sabotageplaner rörande hamnen i Oxelösund. Dömd till straffarbete i åtta år.

Rickman var ledare för Rickmanligan på uppdrag av brittiska Secret Intelligence Service. Ligan skulle genomföra Operation Strike Ox och hade därför rekognoserat och spionerat i Oxelösunds hamn och planen var att spränga två kranar för att sabotera den svenska malmexporten till Tyskland från denna hamn.

Elsa Nanna Johansson, var en svensk agent som tillsammans med sin fästman Alfred Rickman i största hemlighet dömdes för inblandning i sabotageplanerna rörande hamnen i Oxelösund.

Läs mer om Alfred Frederick Rickman och Elsa Nanna Johansson på webben:

Alfred Frederick Rickman Svenska Wikipedia

Elsa Nanna Johansson Svenska Wikipedia

 

Karin Lannby, agent åt den svenska försvarsstaben

BILD 7 X

Karin Lannby. Bild från webben.

Karin Lannby, 1916-2007 (Ingmar Bergmans Mata Hari), agent åt svenska försvarsstaben från 1939, och under kodnamnet “Annette” rapporterade hon återkommande om sina iakttagelser från Stockholms nöjes- och diplomatkretsar. Hennes dossier kom till slut att samla mer än 1300 maskinskrivna sidor.

Läs mer om Karin Lannby på webben:

Karin Lannby Svenska Wikipedia

Bergmans första stora kärlek var spion

Bok:
Karin Lannby : Ingmar Bergmans Mata Hari
av Anders Thunberg

För de som är intresserad finns det mer på webben att läsa om Karin Lannby.

Max Manus

Max Manus, brittisk agent i Norge

Max Manus

Max Manus. Bild från webben.

Max Manus 1914 – 1996. Legendarisk befrielsekämpe, medlem i “Oslo-gänget”, som ansågs vara andra världskrigets skickligaste sabotagegrupp. Max Manus sprängde flera tyska fartyg i Oslo hamn och var med om att sänka trupptransportfartyget “Donau”.

Han blev efter kriget kungens livvakt.

Läs mer på webben.
Max Manus – Svenska Wikipedia

Max Manus – Engelska Wikipedia

Om Max Manus liv