Luftvärn under beredskapen. Del 2

AMF Luftvärn Nr 25 Neg. 44. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Luftvärn Nr 25 Neg. 45. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Luftvärn Nr 25 Neg. 54. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Luftvärn Nr 25 Neg. 62b. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Luftvärn Nr 25 Neg. 70. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *