Bild på gränsen mellan Sverige och Norge

Bilden en gränspassage i Värmland under krigsåren med två norska kurirer. Gränsen verkar endast bevakad på svensk sida då inga tyska soldater syns. Vägen verkar dock relativt nyanlagd på tysknorsk sida. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *