Svenska minsvepare (större) under kriget. Arholma-klassen. Del 11

HMS Holmön. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo226A.

HMS Holmön (56), i tjänst 1940 – 1969.

HMS Sandön. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo121454A.

HMS Sandön (57), i tjänst 1941 – 1964.

HMS Ulvön. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo70376AB.

HMS Ulvön (58), i tjänst 1941 – 1968.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *