månadsarkiv: september 2017

Finska flyktingar vid Torneå

Finska flyktingar med kor i Sverige vid Torneå. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

Männens dagliga liv under Beredskapsåren i ett axplock av bilder. Del 2

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Motortorpedbåtar under kriget. Del 2

T3. Bild SMB.

T3, i tjänst 1939 – 1949.

T4. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88589A.

T4, i tjänst 1939 – 1949.

T11 (MAS 506), i tjänst 1940 – 1946. Bild saknas.

T12 (MAS 508), i tjänst 1940 – 1949. Bild saknas.

T13 ( MAS 511), i tjänst 1940 – 1946. Bild saknas. 

T14. Bild SMB.

T14 (MAS 524), i tjänst 1940 – 1946.

 

 

Männens dagliga liv under Beredskapsåren i ett axplock av bilder. Del 1

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Heinrich Himmler besöker Norge 1941

Heinrich Himmler visited Norway in 1941. Seated (from left to right) are Quisling, Himmler, Terboven, and General Nikolaus von Falkenhorst, the commander of the German forces in Norway

Flamman och Citronen två kända danska motståndsmän

Bent Faurschou Hviid är känd som motståndsmannen “Flamman” (danska: Flammen). Bild från webben.

Jørgen “Citronen” Haagen Schmith. Bild från webben.

 Bent Faurschou Hviid är känd som motståndsmannen “Flamman” (danska: Flammen), 1921 – 1944. Legendarisk befrielsekämpe. “Flamman” och kamraten Jørgen “Citronen” Haagen Schmith, 1910 – 1944, ledde flera sabotageaktioner. “Flamman” tros ha dödat 22 danskar som samarbetade med nazisterna. Han dog innan freden genom att ta cyankalium när Gestapo omringade huset där han gömde sig. “Citronen” dödades av tyskarna när hans gömställe stormades. Schmith kämpade i timmar mot en överväldigande kraft från fiendens trupper och dödade 11 och sårade andra. Tyskarna slog slutligen huset i brand, sköt och dödade Schmith när han försökte fly från flammorna.

Vill ni veta mer så sök på webben.

 

Axplock av bilder från Beredskapsåren med anknytning till kvinnliga frivilligorganisationer. Del 7

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Axplock av bilder från Beredskapsåren med anknytning till kvinnliga frivilligorganisationer  som Blå stjärnan, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska lottakåren (SLK),  Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund m fl.

Svenska minsvepare (större) under kriget. Arholma-klassen. Del 14

HMS Vinga. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo128361A.

HMS Vinga (65), i tjänst 1940 – 1964.

HMS Ven. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo128359A.

HMS Ven (66), i tjänst 1941 – 1959.