Jagare. Svenska Marinen. Del 5

HMS Göteborg. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200067.

HMS Göteborg (J5), stadsjagare. I tjänst 1936 – 1958. Fartyget sjönk i Horsfjärdskatastrofen den 17 september 1941, men hon bärgades och reparerades och sattes åter i tjänst den 18september 1943.

HMS Stockholm. Bild SMB.

HMS Stockholm (J6) stadsjagare. I tjänst 1937 – 1964. Mellan 1948 och 1951 genomfördes en ombyggnad, då bland annat skrovet breddades.

HMS Malmö. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM SSMH, Fo196526.

HMS Malmö (J7), stadsjagare. I tjänst 1939 – 1964. Mellan 1958 och 1963 byggdes fartyget om till fregatt.

Under krigstjänsten var det inte enbart fiender som efterspanades, utan även flyktingar som kom österifrån i diverse olika farkoster. I oktober 1941 landsatte man i Nynäshamn ett 60-tal flyktingar som hämtats på Gotland. Under de osäkra förhållanden som uppstod i september 1944 skärptes beredskapen på nytt och Malmö måste hastigt rusta igen. I november var jagaren åter till sjöss och deltog i övervakning i Gotska sjön och eskortering av Gotlandstrafiken.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *