Jagare. Svenska Marinen. Del 4

HMS Nordenskjöld. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo142611A.

HMS Nordenskjöld (12). I tjänst 1927 – 1963. Under andra världskriget deltog hon i neutralitetsvakten och eskorterade handelsfartyg längs den svenska ostkusten. Särskilt malmtrafiken från Luleå till Tyskland behövde skyddas. Inom ramen för neutralitetsvakten kom hon därför att delta i jakten på de sovjetiska ubåtar som brutit sig ut ur finska viken i jakt på handelsfartyg.

Till en början hade Nordenskjöld fartygsnummer 12, vilket senare byttes till 2. År 1951-1952 byggdes fartyget om till fregatt och fick då fartygsnumret 72.

Fartyget fick sitt namn efter amiralen Otto Henrik Nordenskiöld.

HMS Klas Horn. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo23834A,C.

HMS Klas Horn (3). I tjänst 1932 – 1958. Klas Hornar var en av tre jagare som förolyckades i Hårsfjärdskatastrofen 17 september 1941. De övriga två var HMS Klas Uggla (4) och HMS Göteborg (J5). Klas Horn reparerades efter olyckan och togs åter i tjänst 25 december 1943.

Jagaren fick sitt namn efter amiralen Klas Horn.

HMS Klas Uggla. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo34966A.

HMS Klas Uggla (4). I tjänst 1932 – 1942. Klas Uggla var en av de tre jagarna som drabbades i Hårsfjärdskatastrofen den 17 september 1941. De övriga två var HMS Klas Horn (3) och HMS Göteborg (J5). Klas Uggla bärgades efter olyckan men var så skadad att fartyget utrangerades.

Har fått sitt namn från den svenska amiralen Claas Uggla.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *