Jagaren Hälsingborg på besök i Helsingborg den 3 december 1943

Jagaren Hälsingborg. Kulturmagasinet i Helsingborg 3235-2008:1 marinmotiv, skeppsporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Jagaren Hälsingborg, med ett gyroplan i sundet. Kulturmagasinet i Helsingborg 3235-2008:2 marinmotiv, skeppsporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Jagaren Hälsingborg, på väg in i norra hamnen. Kulturmagasinet i Helsingborg 3235-2008:3 marinmotiv, skeppsporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Jagaren Hälsingborg . Kulturmagasinet i Helsingborg 3235-2008:4 marinmotiv, skeppsporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Jagaren Hälsingborg . Kulturmagasinet i Helsingborg 3235-2008:5 marinmotiv, skeppsporträtt Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

HMS Hälsingborg togs i tjänst 30 november 1943, en tradition i marinen gör att enheten besöker den ort fartyget är uppkalad efter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *