Första skärmbildsbussen för röntgenundersökning av TBC 1942

Företagsnamnet på väggen bakom bussen är Georg Schönander, Sveriges enda tillverkare av röntgenrör, som låg vid Kungsholmsplan i Stockholm, inte långt från T-Centralen och stationen. Under kriget försökte bolaget få fram starka radiorör för användning i den svenska radarn, ekoradion ER I och ER II, något som visade sig vara svårare än väntat. De flesta rören kollapsade efter bara två sekunder. Bild från webben.

Skärmbildsundersökning vid Skärmbildscentralen i Stockholm den 15 februari 1950.Patienten står i en stålbur med operatören utanför. Röntgenröret sitter till vänster (ej synligt), och kameran skymtar i bildens högra kant. Bildkälla: Stocholms Stadsmuseum. Bild SvD 22861

 

Skärmbildsundersökning, bussen placerad vid folkskolan i Ekby. Foto 1949, Nils Pauli. Bildkälla: Ullervad-Leksbergs hembygdsförening.

Den första skärmbildsbussen för röntgenundersökning av TBC börjar sin färd genom Norrland den 9 september 1942

Skärm­bilds­under­sök­ningar­na startade på 1930-talet Man fotograferade med en vanlig kamera den bild av lungor som uppkom på en fluorescerande skärm. Stråldosen var liten, proceduren gick fort och apparaturen kunde skötas av personal med kort utbildning. Den lämpade sig därför väl för mass­under­sök­ningar, vilket från 1942 och till c:a 1970 ofta gjordes i bussar som kördes runt i landet. ( Text från Sydsvenska medicinhistoriska Sällskapets (SMHS) webbsida)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *