S/S Sigrid och M/T Uno är två andra fartyg ur svenska handelsflottan som blev offer för minor i Östersjön.

SIGRID

S/S Sigrid. Bild SMM Fo218079.

UNO

M/T Uno. Bild SMM Fo120336A.

S/S Sigrid och M/T Uno är två andra fartyg ur svenska handelsflottan som blev offer för minor i Östersjön. S/S Sigrid ägdes av Rederi AB Allen i Landskrona och M/T Uno ägd av Rederi AB Bunkeroljor i Göteborg.

S/S Sigrid av gick den 26 oktober 1941 från Luleå till Emden under befälhavare var  Gustaf Fredrik B. Härstedt.

Bekymren började redan 31 oktober på kvällen då man skulle gå in i Kielkanalen och befann sig vid Fehmerns fyrskepp. Då det pågick ett bombanfall mot Kiel-området var alla fyrar släckta och kanalen stängd.  Vid tvåtiden på natten den 1 oktober lättade Sigrid ankare för att gå mot Kielkanalen. På grund av att spärrsignal var hissad på lotsbåt och fyrskepp kunde man inte få minlots för fortsatt färd. Det rådde storm och kraftig sjögång så man kunde inte ankra utan fick går fram och tillbaka.

Under denna väntan inträffade vid 16-tiden en våldsam explosion under akterskeppet vid treans lucka om styrbord. Troligen var det en flyg fälld, brittisk magnetmina man gått på. Inom 30 sekunder gick Sigrid till botten.

Den del av besättningen som fan sig på bryggan och däck, hade bara att hoppa i sjön och klamra sig fast vid vrakrester.  De som befann sig i sina hytter var chanslösa.  Sex man han hoppa i havet, tio följde fartyget i havet.  Efter en halv timme kom en lotsbåt till platsen och bärgade de överlevande.

M/T Uno kom att chartras ut till tyska flottan på timecharter.  Hon avgick den 21 november 1942 från Gotenhafen (tyskarnas namn på Gdynia) mot Libau med last av destillerat vatten för ubåtsbatterier. Befälhavare var L. J. M. Lidman.

Morgonen den 22:a siktades fyren vid Memel i Litauen och man följde de kursanvisningar som de tyska myndigheterna lämnat. Plötsligt sköt ett tyskt patrullfartyg upp signalljus avsedda för Uno. Fartyget signalerade även med morselampa, men Uno hade svårt att uppfatta dessa signaler. Kaptenen lät då styra Uno upp mot det tyska fartyget för att få bättre information. Giren hade just påbörjats, när en kraftig explosion inträffade i förskeppet och inom några sekunder fick fartyget så kraftig slagsida att det var omöjligt att få livbåtarna i sjön. Uno kantrade över på babordssida och besättningen måste snabbt kasta sig i sjön. Olyckan inträffade tre sjömil utanför Memel. Besättningen simmade bort från fartyget och försökte hålla sig flytande på vrakgods.

Uno sjönk efter några minuter.

Efter tre kvart kom en motorbåt från land och räddade de skeppsbrutna men en man av Unos besättning omkom.  De räddade fördes till Memel och efter några dagar fick de via Gotenhafen resa hem till Sverige.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *