S/S Ada Gorthon sänkt av rysk ubåt 22 juni 1942

ADA GORTHON (reg nr 6088) taget i floden Avon – nedanför dockan till “Floating Harbour” i Bristol. Fotograf John York.

Den 19 juni 1942 avgick S/S Ada Gorthon ägd av av Rederi AB Gefion i Helsingborg  ensam från Luleå mot Tyskland med sin malmlast under N. B. Siegårds befäl.

Två dagar senare, på svenskt vatten utanför Möckleby på Öland, angreps hon av två främmande ubåtar. Hon torpederades av en ubåt som senare skulle visa sig vara den ryska ubåten SC 317 under befäl av kapten Moschow.

Jungman Karl Åke Andersson observerade klockan 12.10 ett periskop och styrman såg torpedstrimman i vattnet och ropade en varning till tredjestyrman Börje Nilsson. Därefter försökte han gira undan, men när detta inte gick släppte han rodret och sökte skydd. Ada Gorthon bröts av på mitten när torpeden träffade vid den förligaste lastluckan och det tungt lastade fartyget sjönk inom 15 sekunder.

Åtta man som varit på däck och hamnade i vattnet lyckades klamra sig fast på vrakgods och flottar tills fiskare från Öland, vilka från land sett förlisningen, en halvtimma senare kom ut i en båt och kunde rädda dem. Andremaskinisten Hjalmar Persson, kocken Vilhelm Hagberg och matrosen Oskar Svensson

De övriga 14 man, som vistats i maskin, hytter och mässar, följde med fartyget ned när hon sjönk.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *