S/S Thyra förlist 1942

THYRA 2

S/S Thyra. Bild SMM Fo218812.

S/S Thyra ägd av AB Transmarin i Helsingborg, avgick den 26 februari 1942 från West Hartlepool till London, befälhavare var Gustaf  B. Ahlström och i övrigt bestod besättningen av 21 man, varav bara sex var svenskar. Dagen efter anslöt man sig till en konvoj på mellan 40 och 50 fartyg i enkel kolonn. Thyra var näst sista fartyg.

Tidigt på morgonen den 27 februari inträffade en våldsam minexplosion i akterskepp om barbords lucka tre.  Ångan började strömma ut ur maskinrummet, där hade huvudångröret brustit och maskinen stannade omedelbart. Sex man skadades vid explosionen. Kapten signalerade till jagare i närheten om läkare- och bogsering. En läkare kunde ta sig ombord trots att Thyra börjat sjunka med aktern förre

Under tiden påbörjade jagaren bogseringen av Thyra. Sjöarna slog nu över poopdäcket och fartyget fick slagsida. Två bogserbåtar övertog bogseringen, men akterskeppet sjönk allt djupare. Snart började däckslasten spolas överbord och då gav jagaren order om att fartyget skulle överges.

De skeppsbrutna fördes till Harwich. Thyra sattes på grund och förklarades senare som totalförlust eftersom hon bröts ner av väder och vind.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *