S/S Norita förlisning utanför Lissabon 1941

NORITA

S/S Norita. Bild SMM Fo 215749

Robert Bartels

Kapitänleutnant Robert Bartels . Bild från webben.

S/S Norita ägd av Rederi AB Höganäs, kom i fart utanför spärren. Den 11 juli 1941 avgick från East Hartlepool till Huelva. Befälhavare var S. Hörndal.

Hon kom att ingå i konvojen OG.69. Det första ubåtsanfallet mot konvojen kom den 27 juli lite efter midnatt. Dagen efter på kvällen kom det sista anfallet mot konvojen.

Vid 21-tiden den 28 juli då man befann sig ett par hundar mil väster om Lissabon träffades både brittiska s/s Lapland och Norita. Norita började genast sjunka.  Manskapet som befann sig midskepps bemannade livbåtarna, medan de andra hoppade överbord från poopdäcket. Man förlorade två man vid explosionen, matrosen Ludvig Andersson och eldaren Lars Erik Jonsson. Resterande, 18 man, bärgades av ett brittiskt örlogsfartyg och fördes till Gibraltar.

Kapitänleutnant Robert Bartels på tyska ubåten U 561 bar ansvaret för sänkningen av både den brittiska båten och Nortia.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *