S/S Wirgo förlisning i Östersjön

 

Wirgo

Tupolev_SB-2_2

Tupolev_SB-2. Bild från webben.

Tillfällighet gjorde att de svenska fartyg som förlorades i Östersjön under Vinterkriget hade samma befälhavare Anders Evald Andersson. Efter S/S Fenris förlisning fick han befäl på
S/S Wirgo, även den ägd av Sveaborlaget.

Den 13 januari 1940 lämnade Wirgo Åbo efter att ha lastat att ha lagat en dag i väntan på att farleden skulle minsvepas. Målet för resan var Stockholm. Då man väntade sovjetiskt flyganfall i Åbo valde kaptenen att gå ut ur hamnen och ankra i skärgården. Wirgo var tydligt märkt med svensk nationalitetsbeteckning. Resan fortsatte den 3 februari. Först gick den finska isbrytaren Apu följd av Wirgo och ytterligare två svenska fartyg. Konvojen hade den 5 januari nått fram till Berghamn i Ålands skärgård. Här gav konvojens ledarfartyg order till Wirgos besättning att gå i land på Finnö. Här inkvarterades man nu i en bondgård för att vara bättre skyddad i händelse av flyganfall.

Två flygplan på hög höjd siktades vid 14-tiden. Fem man ur Wirgos besättning hade då återvänt ombord. Planen dök ner mot fartyget och fällde sju bomber, efter 20 minuter kom ytterligare tre flygplan och fällde sammanlagt 20 bomber mot Wirgo och ön. Av de fem man ombord begav sig fyra snabbt i land. Den femte, som var i sin koj, lämnade sedan fartyget och lyckades undkomma beskjutningen från flygplanen. Bombplanen var sovjetiska, troligen av typen Tupolev SB-2.

Natten mellan den 5 och 6 februari av gick en ny eskortledare, isbrytaren Jääkarhu åtföljd av de tre svenska fartygen. Wirgo trimmades för barbords slagsida för att höja den skadade styrbordssidan över vattenytan. Konvojen nåde under natten Gräsö i Föglöfjärden i Mariehamnsskärgård. Här la man sig i isen och besättningen uppsökte land.  Från land såg man hur fartyget på förmiddagen krängde över på styrbordssidan. Man skyndade sig då ombord och satte i gång pumparna. Detta hjälpte inte och efter 20 minuter sjönk Wirgo på 27 meters djup. Besättningen tog sig i land och togs sedan till Arholma av Jääkarhu

 


					

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *