Sverige och flyktingar från Norge och Danmark . Del 3

s.14.2. Flyktingar ankommer till Malmö - Kopia

Danska flyktingar ankommer till Malmö.

Norska flyktingar i Lappland

Norska flyktingar i Lappland. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

59. Avsluning av den norska militära manövern 1945.

Avslutning av den norska militära manövern 1945. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

Den 9 april 1940 ockuperades Norge och Danmark och åter kom den nordiska samhörigheten till uttryck. I Danmark rådde i början av ockupationen tämligen ordnade och fredliga förhållanden, och några försörjningsproblem fanns inte i detta jordbruksland. Norge utsattes däremot omedelbart för en hårdhänt tysk framfart och fick snart stora problem med livsmedel och folkhälsa. Redan under ockupationens första skede smög omkring femtontusen norrmän över den långa gränsen till Sverige.

Åtskilliga av dessa återvände snart, många för att delta i motståndsrörelsen. Men det kom hela tiden nya, särskilt under 1942, då motståndsrörelsen började bli effektiv och tyskarna som svar ökade sitt tryck. De svenska myndigheterna lät norrmännen själva ta hand om sina flyktingar och dela upp dem i kategorier. Norsk polispersonal (som själv var flyktingar) undersökte deras bakgrund innan de slussades ut på arbetsmarknaden.

Då importen av kol och olja till Sverige nästan upphört genom kriget värmdes landet med ved, och motortrafiken gick på gengas från träråvara. Skog fanns, men inte arbetskraft då en stor del av arbetsföra manliga befolkningen stod med gevär i hand utefter gränserna. Vintern 1942/43 arbetade femtontusen norrmän i skogarna, vilket räddade bränsleförsörjningen.

Quislingar, som flydde undan motståndsrörelsens hämnd, liksom kriminellt belastade, sattes i särskilda läger och överlämnades till hemlandets myndigheter efter kriget.

Under ockupationens fem år begav sig ungefär fyrtiotusen norrmän över till Sverige för kortare eller längre tid. Vid krigsslutet vistades omkring trettiotusen i landet.

Före den 29 augusti 1943 fann det inte många danska flyktingar i landet. Men när tyskarna då, som svar på den framväxande danska motståndsrörelsen, skärpte sin regim och snart styrde med enbart våld började förfölja danskar ta sig över vattnen till Sverige. De danska judarna hade dittills i stor utsträckning fått vara i fred, men inför Yom Kippurhögtiden i oktober, då de troende skall hålla sig inomhus under bön och fasta, tänkte tyskarna passa på att samla ihop dem. Ryktet hade dock kommit ut och många blivit förvarnade. Under några dagar tog sig tusentals judar över till Skåne i fiskebåtar och andra små farkoster, vilkas skeppare tog bra betalt med hänsyn till risken de själv utsatte sig för.

Vid årsskiftet 1943/44 hade elvatusen danskar flytt till Sverige, varav sjutusen judar. Över fyratusen hade fått arbete. Vid krigsslutet var de danska flyktingarnas antal femtontusen.

En norsk läkare, Carl Semb, satte sommaren 1943 upp ett antal ”helseleier”(hälsoläger) i Sverige för de norska flyktingarna, som i dessa läkarundersöktes och genomgick fysisk träning, men även ägnade sig åt ”elementäre disciplinerende övelser”. Det senare innebar exercis med vapenattrapper. 9 000 man registrerades av det centrala hälsokontoret 1943.

Detta blev början till en av svenska myndigheter ledd utbildning av norska och danska s k  polistrupper som när ockupationen en gång bröt samman, skulle fara över till sina hemländer för att upprätthålla ordningen och desarmera ockupationsmakten.   Ut bildningen leddes av chefen för den svanka kriminaltekniska anstalten Harry Söderman, och bedrevs på diverse läger och gårdar i hela södra halvan av Sverige. Vid krigsslutet for 12 700 utbildade och utrustade män med 792 hästar och 600 bilar över till Norge. Till Danmark överskeppades Den danske brigade som bestod av 3 000 man.

”Helseleier”(hälsoläger) i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *