“Vår beredskap är god”

60._resultat

Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

“En soldat står på vakt. Blicken är skarp, profilen bister. Hållningen i den grova uniformen uniformen skvallrar kanske om ovanan vid salonger, men vara vid hårda tag. Han står nästan orörlig. Han vaktar – en bild av lugn kraft. Så tecknar sig symbolen för vårt land och dess hållning under det blodiga år – 1940 – som snart är borta. En soldat på vakt.

Citatet är hämtat ur förordet till en bok i bild, “Sverige i vapen”, som gavs ut hösten 1940 som en “hyllning och ett tack till honom som står på vakt”. Förordet visar på ett bra sätt hur man från officiellt håll ville att svenska folket skulle se på det svenska försvaret och den svenska beredskapenssoldaten. Samma bild ville också statsminister Per Albin Hansson ge när han försäkrade att “vår beredskap är god”. De som var inkallade under de första krigsåren vet att vår beredskap långt ifrån var god. Orsaken var den kraftiga nedrustningen av försvaret som  hade börjat vid mitten av tjugotalet – särskilt gällde det armén. 1936 års försvarsordning innebar en vändpunkt. Inte förre 1938 anslogs pengar, så att en verklig upprutning kunde påbörjas.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *