månadsarkiv: april 2016

Vilhelm Moberg under beredskapen

85._resultat

Moberg till vänster med sin bok Rid i natt. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

Vilhelm Moberg påbörjade arbetet med romanen Rid i natt, hösten 1940, efter att han hemförlovats från beredskapstjänst vid ett bevakningskompani. Som förlaga hade han ett tidigare utkast till en roman om ett bondeuppror i Värend  på 1600-talet. Han omarbetade händelserna tidigare under året, när  tyska trupper ockuperade Danmark och Norge , till en roman i historisk förklädnad.

S/S Wirgo förlisning i Östersjön

 

Wirgo

Tupolev_SB-2_2

Tupolev_SB-2. Bild från webben.

Tillfällighet gjorde att de svenska fartyg som förlorades i Östersjön under Vinterkriget hade samma befälhavare Anders Evald Andersson. Efter S/S Fenris förlisning fick han befäl på
S/S Wirgo, även den ägd av Sveaborlaget.

Den 13 januari 1940 lämnade Wirgo Åbo efter att ha lastat att ha lagat en dag i väntan på att farleden skulle minsvepas. Målet för resan var Stockholm. Då man väntade sovjetiskt flyganfall i Åbo valde kaptenen att gå ut ur hamnen och ankra i skärgården. Wirgo var tydligt märkt med svensk nationalitetsbeteckning. Resan fortsatte den 3 februari. Först gick den finska isbrytaren Apu följd av Wirgo och ytterligare två svenska fartyg. Konvojen hade den 5 januari nått fram till Berghamn i Ålands skärgård. Här gav konvojens ledarfartyg order till Wirgos besättning att gå i land på Finnö. Här inkvarterades man nu i en bondgård för att vara bättre skyddad i händelse av flyganfall.

Två flygplan på hög höjd siktades vid 14-tiden. Fem man ur Wirgos besättning hade då återvänt ombord. Planen dök ner mot fartyget och fällde sju bomber, efter 20 minuter kom ytterligare tre flygplan och fällde sammanlagt 20 bomber mot Wirgo och ön. Av de fem man ombord begav sig fyra snabbt i land. Den femte, som var i sin koj, lämnade sedan fartyget och lyckades undkomma beskjutningen från flygplanen. Bombplanen var sovjetiska, troligen av typen Tupolev SB-2.

Natten mellan den 5 och 6 februari av gick en ny eskortledare, isbrytaren Jääkarhu åtföljd av de tre svenska fartygen. Wirgo trimmades för barbords slagsida för att höja den skadade styrbordssidan över vattenytan. Konvojen nåde under natten Gräsö i Föglöfjärden i Mariehamnsskärgård. Här la man sig i isen och besättningen uppsökte land.  Från land såg man hur fartyget på förmiddagen krängde över på styrbordssidan. Man skyndade sig då ombord och satte i gång pumparna. Detta hjälpte inte och efter 20 minuter sjönk Wirgo på 27 meters djup. Besättningen tog sig i land och togs sedan till Arholma av Jääkarhu

 


					

S/S Fenis förlisning 5 januari 1940 i Östersjön

 

FENRIS 2

S/S Fernris. Bild SMM Fo212088

UBÅT 2

SC-311 Kumzha. Bild från webben.

Statsisbrytaren "Atle" byggd vid Lindholmens varv 1926.

Statsisbrytaren Atle . Bild Tekniska museet TEKA0145450.

S/S Fernris tillhörande Sveabolaget, av gick den 4 januari 1940 från Örnsköldsvik med last av styckegods och tomfat till Holmsund. Befälhavare var Anders Evald Andersson. Lastångaren färdades i tät snötjocka längs Norrlandskusten och när man den 5 januari befann sig i närheten av Sydostbrottens fyr upptäcktes plötsligt en ubåt ca 300 m rätt akter om ångaren. Ubåten (utan nationalitetstecken) började utan varning beskjuta Fernris med sin kanon. Maskinen stoppades och två utdragna signaler gavs med ångvisslan för att markera att Fernris låg stilla för att avvakta utvecklingen. Ubåten närmade sig dock inte utan fortsatte att beskjuta henne. Några skott gick över ångaren, andra slog i vattnet. Kapten Andersson gav nu order om att sätta ut styrbords livbåt, och Fernris besättning (tolv man och två kvinnor) rodde skyndsamt bort från fartyget. Beskjutningen fortsatte trots att livbåten låg mellan Fernris och ubåten. Man sökte med spårljusammunition så projektilbanorna kunde ses. Granater träffade skorstenen i nivå med däcket och slet bort den, lågor slog upp från pannrummet och satte eld på överbyggnaden. Det brinnande fartyget drev mot revet Sydostbrotten där hon stötte på grund och sjönk och blev vrak.  Efter en timmes krävande rodd i den grova sjön kom de skeppsbrutna fram till fyrskeppet. De förlista blev mottagna på bästa sätt med upptining, kläder och mat. Två dagar senare hämtades Fernris besättning av stadsisbrytaren Atle och vakanssattes den 7 januari i Holmsund.

Ubåten som sänkte Fernris var sovjetiska SC-311 Kumzha under befäl av kapten Fjodor Grigorjevitj Versjinin